sondy kosmiczne
Cassini
Cassini
Inne oznaczenia i nazwy:
   • Cassini Orbiter
   • 1997-061A
   • 25008

Data i godzina startu: 15 października 1997 roku o 8:43:00 czasu uniwersalnego
Masa całkowita sondy: 5655 kg

Cel misji
Sonda składa się z orbitera Cassini oraz próbnika atmosferycznego/lądownika Huygens. Głównymi zadaniami sondy są: 1. zbadanie trójwymiarowej struktury i dynamiki pierścieni; 2. określenie składu powierzchniowego księżyców Saturna oraz historii geologicznej każdego z nich; 3. scharakteryzowanie ciemnej materii na Japetosie oraz jej źródła; 4. zbadanie trójwymiarowej struktury i dynamiki magnetosfery; 5. zbadanie dynamiki atmosfery Saturna; 6. zbadanie atmosfery Tytana i jego powierzchni.

Budowa sondy
Kształt korpusu sondy powstał na bazie cylindra o długości około 6,8 metra. Wewnątrz cylindra znajdują się zbiorniki paliwa oraz utleniacza. Na podstawie cylindra zamontowano dwa silniki główne (w tym jeden zapasowy). Po jego bokach, w dolnej części zainstalowano trzy generatory RTG oraz wsporniki silniczków orientacji przestrzennej. Powyżej zainstalowano instrumenty naukowe i próbnik Huygens. W górnej części zamontowano całą elektronikę sondy oraz 11-metrowy maszt magnetometru. Na górnej ściance zamocowano dysk anteny wysokiego zysku (HGA) o średnicy 4 metrów.

Orientacja przestrzenna sondy Cassini utrzymywana jest w trybie trójosiowym za pomocą trzech zamachowych kół stabilizacyjnych (ang. reaction wheel) ustawionych w trzech prostopadłych osiach sondy lub przez szesnaście hydrazynowych silniczków korekcyjnych o ciągu 0,5 N (rozmieszczonych w czterech grupach po cztery silniczki). System orientacji przestrzennej i nawigacyjny bazuje na danych otrzymywanych z trzech inercyjnych jednostek IRU (wyposażonych w innowacyjne "półprzewodnikowe" żyroskopy i akcelerometry) oraz kamery "szukacze gwiazd" (które porównywane są następnie z pokładowym katalogiem pozycji 5000 gwiazd). System orientacji wyposażony jest w dwa komputery (jeden zapasowy) z 512 kB pamięci RAM i 8 kB pamięci PROM.

System napędowy składa się z dwóch silników głównych (jeden zapasowy) o ciągu 445 N każdy. Silniki zasilane są mieszanką czterotlenku azotu (utleniacz) i monometylohydrazyny (paliwo). Poszczególne składniki zgromadzone są w dwóch oddzielnych zbiornikach. Łączna masa mieszanki paliwowej w chwili startu wynosiła 3132 kilogramów. Jeden z silników głównych używany był/jest do wykonania większych (zmiana prędkości powyżej 5 m/s) korekt trajektorii/orbity oraz do wejścia na orbitę Saturna. Mniejsze korekty (poniżej 5 m/s) zazwyczaj wykonywane są przy użyciu silniczków korekcyjnych.

Sonda zasilana jest z trzech radioizotopowych generatorów termoelektrycznych (RTG). Każdy RTG zawierał 10,9 kilogramów dwutlenku plutonu (PuO2) i w chwili startu generował około 300 W mocy. Po 11-letniej misji głównej generowana moc spadła do około 210 W.

Komunikacja z sondą odbywa się w paśmie X na częstotliwości 8,4 GHz (downlink) i 7,2 GHz (uplink). Orbiter został wyposażony w dużą 4-metrową antenę wysokiego zysku (HGA) i dwie anteny niskiego zysku (LGA).

W celu ochrony termicznej sonda Cassini została pokryta wielowarstwową folią izolacyjną. Do ochrony przed intensywnym promieniowanie słonecznym (w wewnętrznej części Układu Słonecznego) został użyty 4-metrowej średnicy dysk anteny HGA, natomiast nadmiar ciepła z elektroniki był wypromieniowywany przez specjalne radiatory. W zewnętrznych rejonach Układu Słonecznego niezbędne ciepło dostarczane jest przez specjalne grzejniki elektryczne (kontrolowane przez komputer główny) oraz 82 małe grzejniki radioizotopowe (każdy o mocy 1 W).

Sercem sondy jest komputer GVSC 1750A (programowany w języku Ada) wyposażony w 512 kB pamięci RAM i 8 kB PROM. Dane inżynieryjne i naukowe przed retransmisją zapisywane są na dwóch urządzeniach rejestracyjnych typu flash (jeden zapasowy) o pojemności 2 Gb.

Instrumenty naukowe Cassini
Sonda została wyposażona w dwanaście instrumentów naukowych: CAPS, CDA, CIRS, INMS, ISS, MAG, MIMI, Radar, RPWS, RSS, UVIS oraz VIMS. Łączna masa instrumentów naukowych sondy Cassini wynosi około 268 kilogramów.

   • CAPS (Cassini Plasma Spectrometer) - instrument mierzy energie i ładunki elektryczne takich cząstek jak elektrony i jony (protony). Przyrząd składa się z trzech podzespołów: spektrometru elektronów (mierzy energie elektronów w zakresie od 0,7 do 30 000 eV), spektrometru jonów (określa energie jonów w zakresie od 1 eV do 50 keV) i spektrometru masowego jonów (energie w zakresie od 1 eV do 50 keV). Specjalny siłownik zapewnia 208° obrót zespołu czujników.

   • CDA (Cosmic Dust Analyzer) - detektor uderzeń cząstek pyłu. Za pomocą sensorów HRD i DA instrument mierzy ładunek elektryczny cząstek pyłu, kierunek z którego cząstka nadleciała oraz jej prędkość oraz masę i skład chemiczny cząstki pyłu. Instrument może być obracany wzdłuż jednej z osi o kąt 270°.

   • CIRS (Composite Infrared Spectrometer) - spektrometr podczerwieni. Instrument składa się z dwóch spektrometrów: dalekiej oraz środkowej podczerwieni. Spektrometr dalekiej podczerwieni pracuje w zakresie od 16,67 do 1000 mikrometrów i wyposażony jest w dwa czujniki termoelektryczne jako detektory. Spektrometr średniej podczerwieni pracuje w zakresie od 7,16 do 16,67 mikrometrów i wyposażony jest w dwie liniowe (1 x 10) matryce detektorów HgCdTe.

   • INMS (Ion and Neutral Mass Spectrometer) - spektrometr jonów i cząstek neutralnych. Instrument określi skład i strukturę jonów dodatnich i cząstek neutralnych w górnych warstwach atmosfery Tytana i magnetosferze Saturna. Zbada także przestrzeń w bezpośrednim otoczeniu pierścieni i lodowych księżyców Saturna.

   • ISS (Imaging Science Subsystem) - przyrząd składa się z dwóch kamer: szerokokątnej i wąskokątnej. Kamera szerokokątna została wyposażona w teleskop o ogniskowej 200 mm i polu widzenia 3,5°, dwa zestawy po dziewięć filtrów widmowych (zakres pracy 380-1100 nm) oraz detektor CCD o matrycy 1024 na 1024 piksele. Kamera wąskokątna została wyposażona w teleskop o ogniskowej 2000 mm i polu widzenia 0,35°, dwa zestawy po dwanaście filtrów widmowych (zakres pracy 200-1100 nm) oraz detektor CCD o matrycy 1024 na 1024 piksele.

   • MAG (Dual Technique Magnetometer) - instrument mierzy siłę i kierunek pola magnetycznego w pobliżu sondy. Został wyposażony w magnetometr typu "fluxgate" oraz wektorowo-skalarny magnetometr helowy. Ze względu na prądy elektryczne generowane przez sondę, magnetometry zostały umieszczone na 11-metrowym rozkładanym maszcie.

   • MIMI (Magnetospheric Imaging Instrument) - instrument wykonuje zdjęcia plazmy w otoczeniu Saturna, określa ładunek i skład jonów. Składa się z trzech przyrządów: LEMMS, CHEMS oraz INCA. LEMMS mierzy nisko- i wysokoenergetyczne protony, jony i kątowy rozkład elektronów. CHEMS - spektrometr masowy mierzy ładunek i skład jonów. INCA określa trójwymiarowy rozkład jonów magnetosferycznych, określa ich prędkość oraz przybliżony skład.

   • RADAR (Titan Radar Mapper) - Radar Cassini może działać w trzech trybach: obrazowania (metodą SAR), altimetrycznym i radiometrycznym. W trybie obrazowania wysyła wiązkę fal radiowych o częstotliwości 13,78 GHz (pasmo Ku) i odbiera powracające echo. Rozdzielczość zdjęć w zależności od odległości waha się w zakresie od 0,35 do 1,7 km. W trybie altimetrycznym (ta sama częstotliwość) bada ukształtowanie terenu z rozdzielczością 24-27 km (horyzontalnie) i 90-150 m wertykalnie. W pasywnym trybie radiometrycznym, przyrząd odbiera fale radiowe emitowane przez badany obiekt. Rozdzielczość od 7 do 310 kilometrów.

   • RPWS (Radio and Plasma Wave Science) - instrument do badania fal radiowych i plazmy. Instrument składa się z trzech przyrządów: czujnika pola elektrycznego, czujnika pola magnetycznego i próbnika Langmuira. Czujnik pola elektrycznego składa się z trzech wzajemnie prostopadłych 10-metrowych anten, które służą do wykrywania fal plazmowych o częstotliwości od 1 Hz do 16 MHz. Czujnik pola magnetycznego składa się z trójosiowej anteny cewkowej, która zdolna jest do detekcji zmiennego pola magnetycznego o częstotliwości od 1 Hz do 12,6 kHz. Próbnik Langmuira bada gęstość elektronów i ich temperaturę.

   • RSS (Radio Science Subsystem) - eksperyment radiowy pozwalający na pomiar sił (np. grawitacyjnych) działających na sondę dzięki niewielkim zmianom częstotliwości sygnału radiowego emitowanego przez sondę w kierunku anten naziemnych. Pozwala także określić własności materii (np. atmosfery lub pierścieni), która znajdzie się pomiędzy sondą a Ziemią.

   • UVIS (Ultraviolet Imaging Spectrograph) - ultrafioletowy spektrograf obrazujący. Składa się z czterech teleskopów: dwa dla spektrometrów obrazujących (zakresy pracy: pierwszy 56-118 nm, drugi 118-190 nm), teleskop fotometru - do pomiaru zakryć gwiazd przez pierścienie lub atmosfery oraz teleskop do pomiaru rozpowszechnienia wodoru i deuteru (w świetle ich lini α-Lyman).

   • VIMS (Visible and Infrared Mapping Spectrometer) - spektrometr światła widzialnego (VIMS-V) i podczerwieni (VIMS-IR). Spektrometr VIMS-V składa się z teleskopu o średnicy 4,5 cm, szczeliny wejściowej, siatki dyfrakcyjnej oraz detektora CCD o matrycy 256 na 512 pikseli. Widmowy zakres pracy: 350-1700 nm. Spektrometr VIMS-IR składa się z teleskopu o średnicy aperatury 23 cm, szczeliny wejściowej, siatki dyfrakcyjnej i jednowymiarowego detektora InSb. Spektralny zakres pracy: 850-5100 nm.

Przebieg misji
   • 21 kwietnia 1997 - sonda Cassini została przetransportowana do Kennedy Space Center na Florydzie, gdzie przeszła ostatnie testy i została przygotowana do startu.
   • 21 lipca 1997 - próbnik Huygens został dołączony do sondy Cassini.
   • 22 sierpnia 1997 - do poszycia sondy została przymocowana płyta DVD z 616 400 podpisami ludzi z 81 krajów świata.
   • 28 sierpnia 1997 - sonda została przewieziona na platformę startową LC 40, gdzie została zainstalowana na szczycie rakiety Titan 4B/Centaur.
   • 7 września 1997 - sonda powróciła do hangaru z powodu rozerwania jej izolacji termicznej (przez strumień powietrza).
   • 15 września 1997 - sonda ponownie została przewieziona na platformę startową LC 40 i zamontowana na rakiecie nośnej.
   • 21 września 1997 - sonda została zamknięta w osłonie aerodynamicznej.
   • 10 października 1997 - do sondy zainstalowano trzy generatory RTG.
   • 13 października 1997 - wyznaczony na 8:55 czasu uniwersalnego start rakiety Titan 4B/Centaur został odroczony z powodu zbyt silnych wiatrów w górnych warstwach atmosfery.
   • 15 października 1997 - o godzinie 8:43:00 czasu uniwersalnego z platformy startowej LC 40 wystartowała rakieta nośna Titan 4B/Centaur z zestawem sond Cassini/Huygens na pokładzie.
   • 25 lutego 1998 - przeprowadzono drugi manewr korekty trajektorii TCM-2, który zmienił prędkość sondy o 0,18 m/s.
   • 26 kwietnia 1998 - o godzinie 13:44 czasu uniwersalnego nastąpił pierwszy przelot Cassini obok Wenus i asysta grawitacyjna.
   • 3 grudnia 1998 - tuż po godzinie 6:00 czasu uniwersalnego sonda rozpoczęła 87 min. 35 sek. manewr DSM-1, który zmienił prędkość sondy o 449,97 m/s.
   • 24 czerwca 1999 - o godzinie 20:29:55 czasu uniwersalnego sonda Cassini przeleciała w odległości 602,6 kilometra od powierzchni Wenus, realizując tym samym manewr wsparcia grawitacyjnego.
   • 18 sierpnia 1999 - o godzinie 3:28 czasu uniwersalnego sonda Cassini przeleciała w odległości 1171 kilometrów od powierzchni Ziemi, realizując tym samym manewr wsparcia grawitacyjnego.
   • 23 stycznia 2000 - o godzinie 9:58 czasu uniwersalnego sonda Cassini przeleciała w odległości 1,5 miliona kilometrów od asteroidy 2685 Masursky.
   • 30 grudnia 2000 - o godzinie 10:04 czasu uniwersalnego sonda Cassini przeleciała w odległości 10 milionów kilometrów od Jowisza, realizując tym samym ostatni manewr wsparcia grawitacyjnego.
   • 11 czerwca 2004 - o godzinie 20:56 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 2068 kilometrów od jednego z księżyców Saturna - Febe.
   • 1 lipca 2004 - o godzinie 2:36 czasu uniwersalnego główny silnik sondy Cassini rozpoczął 96-minutowy manewr wejścia na orbitę Saturna. O 3:54 sonda zwolniła wystarczająco aby wejść na orbitę, a o 4:03 sonda zbliżyła się na odległość 19 980 kilometrów od poziomu chmur Saturna. O 4:12 silnik zakończył pracę - zmiana prędkości 626,17 m/s.

Faza orbitalna

   • 1 stycznia 2011 - o godzinie 8:00 czasu uniwersalnego rozpoczął się 191,25 sekundowy manewr korekty orbity OTM-273, który zmienił prędkość sondy o 0,209 m/s.
   • 8 stycznia 2011 - o godzinie 6:26 czasu uniwersalnego rozpoczął się 27,875 sekundowy manewr korekty orbity OTM-274, który zmienił prędkość sondy o 0,034 m/s.
   • 11 stycznia 2011 - o godzinie 4:53 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 76 kilometrów od powierzchni Rei - największego lodowego księżyca Saturna (R3). Więcej....
   • 14 stycznia 2011 - o godzinie 14:45 czasu uniwersalnego rozpoczął się 15,97 sekundowy manewr korekty orbity OTM-275, który zmienił prędkość sondy o 2,76 m/s.
   • 31 stycznia 2011 - o godzinie 13:59 czasu uniwersalnego rozpoczął się 13,125 sekundowy manewr korekty orbity OTM-276, który zmienił prędkość sondy o 0,021 m/s.
   • 14 lutego 2011 - podjęto decyzję o skasowaniu manewru korekty orbity OTM-277.
   • 18 lutego 2011 - o godzinie 16:04 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 3650 kilometrów od powierzchni Tytana - największego księżyca Saturna (T74). Więcej...
   • 19 lutego 2011 - podjęto decyzję o skasowaniu manewru korekty orbity OTM-278.
   • 2 marca 2011 - o godzinie 11:30 czasu uniwersalnego rozpoczął się 89,25 sekundowy manewr korekty orbity OTM-279, który zmienił prędkość sondy o 0,1001 m/s.
   • 16 kwietnia 2011 - o godzinie 1:00 czasu uniwersalnego rozpoczął się 13,125 sekundowy manewr korekty rbity OTM-280, który zmienił prędkość sondy o 0,0212 m/s.
   • 19 kwietnia 2011 - o godzinie 5:00 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 10 053 kilometrów od powierzchni Tytana - największego księżyca Saturna (T75). Więcej...
   • 22 kwietnia 2011 - o godzinie 8:00 czasu uniwersalnego rozpoczął się 35,5 sekundowy manewr korekty orbity OTM-281, który zmienił prędkość sondy o 0,042 m/s.
   • 27 kwietnia 2011 - podjęto decyzję o wykreśleniu z planu manewru korekty orbity OTM-282.
   • 5 maja 2011 - o godzinie 23:30 czasu uniwersalnego rozpoczął się 8,125 sekundowy manewr korekty orbity OTM-283, który zmienił prędkość sondy o 0,0143 m/s.
   • 8 maja 2011 - o godzinie 22:53 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 1873 kilometrów od powierzchni Tytana - największego księżyca Saturna (T76). Więcej...
   • 12 maja 2011 - o godzinie 6:45 czasu uniwersalnego rozpoczął się 109,375 sekundowy manewr korekty orbity OTM-284, który zmienił prędkość sondy o 0,120 m/s.
   • 24 maja 2011 - o godzinie 6:00 czasu uniwersalnego rozpoczął się 30 sekundowy manewr korekty orbity OTM-285, który zmienił prędkość sondy o 0,03632 m/s.
   • 17 czerwca 2011 - o godzinie 4:14 czasu uniwersalnego rozpoczął się 8,75 sekundowy manewr korekty orbity OTM-286, który zmienił prędkość sondy o 0,015 m/s.
   • 20 czerwca 2011 - o godzinie 18:32 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 1359 kilometrów od powierzchni Tytana - największego księżyca Saturna (T77). Więcej...
   • 24 czerwca 2011 - o godzinie 10:00 czasu uniwersalnego rozpoczął się 133,6 sekundowy manewr korekty orbity OTM-287, który zmienił prędkość sondy o 0,145 m/s.
   • 22 sierpnia 2011 roku - o godzinie 16:30 czasu uniwersalnego rozpoczął się 83,75 sekundowy manewr korekty orbity OTM-288, który zmienił prędkość sondy o 0,092 m/s.
   • 25 sierpnia 2011 - sonda Cassini przeleciała w odległości 25 000 kilometrów od powierzchni Hyperiona.
   • 6 września 2011 - podjęto decyzję o wykreśleniu z planu manewru korekty orbity OTM-288a.
   • 6 września 2011 - podjęto decyzję o wykreśleniu z planu manewru korekty orbity OTM-289.
   • 12 września 2011 - o godzinie 2:50 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 5821 kilometrów od powierzchni Tytana - największego księżyca Saturna (T78). Więcej...
   • 15 września 2011 - podjęto decyzję o wykreśleniu z planu manewru korekty orbity OTM-290.
   • 19 września 2011 - o godzinie 16:45 czasu uniwersalnego rozpoczął się 29,42 sekundowy manewr korekty orbity OTM-291, który zmienił prędkość sondy o 5,054 m/s.
   • 28 września 2011 - o godzinie 14:30 czasu uniwersalnego rozpoczął się 26,75 sekundowy manewr korekty orbity OTM-292, który zmienił prędkość sondy o 0,033 m/s.
   • 1 października 2011 - około godziny 13:54 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 99 kilometrów od powierzchni jednego z większych lodowych księżyców Saturna - Enceladusa (E14). Więcej...
   • 5 października 2011 - o godzinie 3:45 czasu uniwersalnego rozpoczął się 66,125 sekundowy manewr korekty orbity OTM-294, który zmienił prędkość sondy o 0,074 m/s.
   • 7 października 2011 - podjęto decyzję o wykreśleniu z planu manewru korekty orbity OTM-295.
   • 19 października 2011 - o godzinie 9:22 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 1231 kilometrów od powierzchni jednego z większych lodowych księżyców Saturna - Enceladusa (E15). Więcej...
   • 20 października 2011 - podjęto decyzję o wykreśleniu z planu manewru korekty orbity OTM-296.
   • 28 października 2011 - o godzinie 12:45 czasu uniwersalnego rozpoczął się 40,25 sekundowy manewr korekty orbity OTM-297, który zmienił prędkość sondy o 0,046 m/s.
   • 2 listopada 2011 - podjęto decyzję o wykreśleniu z planu manewru korekty orbity OTM-298.
   • 6 listopada 2011 - o godzinie 4:49 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 496 kilometrów od powierzchni jednego z większych lodowych księżyców Saturna - Enceladusa (E16). Więcej...
   • 9 listopada 2011 - o godzinie 0:45 czasu uniwersalnego rozpoczął się 12,029 sekundowy manewr korekty orbity OTM-299, który zmienił prędkość sondy o 2,09 m/s.
   • 24 listopada 2011 - o godzinie 6:45 czasu uniwersalnego rozpoczął się 17,175 sekundowy manewr korekty orbity OTM-300, który zmienił prędkość sondy o 2,969 m/s.
   • 2 grudnia 2011 - o godzinie 0:30 czasu uniwersalnego rozpoczął się 13,75 sekundowy manewr korekty orbity OTM-300a, który zmienił prędkość sondy o 0,021 m/s. W tym dniu podjęto również decyzję o wykreśleniu z planu manewru korekty orbity OTM-301.
   • 9 grudnia 2011 - o godzinie 22:14 czasu uniwersalnego rozpoczął się 11,25 sekundowy manewr korekty orbity OTM-302, który zmienił prędkość sondy o 0,018 m/s.
   • 12 grudnia 2011 - o godzinie 9:39 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 99 kilometrów od powierzchni jednego z większych lodowych księżyców Saturna - Dione (D3). Więcej...
   • 13 grudnia 2011 - o godzinie 10:11 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 3586 kilometrów od powierzchni Tytana - największego księżyca Saturna (T79). Więcej...
   • 17 grudnia 2011 - o godzinie 9:44 czasu uniwersalnego rozpoczął się 2,923 sekundowy manewr korekty orbity OTM-303, który zmienił prędkość sondy o 0,489 m/s.
   • 22 grudnia 2011 - o godzinie 23:14 czasu uniwersalnego rozpoczął się 10,125 sekundowy manewr korekty orbity OTM-304, który zmienił prędkość sondy o 0,0164 m/s.
   • 2 stycznia 2012 - o godzinie 15:14 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 29 415 kilometrów od powierzchni Tytana - największego księżyca Saturna (T80). Więcej...
   • 16 stycznia 2012 - o godzinie 7:59 czasu uniwersalnego rozpoczął się 44,125 sekundowy manewr korekty orbity OTM-306, który zmienił prędkość sondy o 0,0498 m/s.
   • 30 stycznia 2012 - o godzinie 13:40 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 31 131 kilometrów od powierzchni Tytana - największego księżyca Saturna (T81). Więcej...
   • 3 lutego 2012 - przeprowadzono 124,37 sekundowy manewr korekty orbity OTM-308, który zmienił prędkość sondy o 0,137 m/s.
   • 10 lutego 2012 - podjęto decyzję o wykreśleniu z planu manewru korekty orbity OTM-309.
   • 19 lutego 2012 - o godzinie 8:43 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 3803 kilometrów od powierzchni Tytana - największego księżyca Saturna (T82). Więcej...
   • 27 marca 2012 - o godzinie 18:30 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 74 kilometrów od powierzchni Enceladusa - jednego z większych lodowych księżyców Saturna (E17). Więcej...
   • 14 kwietnia 2012 - o godzinie 14:02 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 74 kilometrów od powierzchni Enceladusa - jednego z większych lodowych księżyców Saturna (E18). Więcej...
   • 2 maja 2012 - około godziny 9:30 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 74 kilometrów od powierzchni Enceladusa - jednego z większych lodowych księżyców Saturna (E19). Więcej...
   • 20 maja 2012 - sonda Cassini przeleciała w odległości 1900 kilometrów od niewielkiego księżyca Methone oraz w odległości 54 000 kilometrów od księżyca Tetyda. Więcej...
   • 22 maja 2012 - około godziny 1:10 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 955 kilometrów od powierzchni Tytana - największego księżyca Saturna (T83). Więcej...
   • 7 czerwca 2012 - około godziny 0:07 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 959 kilometrów od powierzchni Tytana - największego księżyca Saturna (T84). Więcej...
   • 24 lipca 2012 - około godziny 20:03 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 1012 kilometrów od powierzchni Tytana - największego księżyca Saturna (T85). Więcej...
   • 26 września 2012 - około godziny 14:36 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 956 kilometrów od powierzchni Tytana - największego księżyca Saturna (T86). Więcej...
   • 15 października 2012 - misja Cassini trwa już 15 lat. Więcej...
   • 13 listopada 2012 - około godziny 10:22 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 973 kilometrów od powierzchni Tytana - największego księżyca Saturna (T87). Więcej...
   • 29 listopada 2012 - około godziny 8:57 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 1014 kilometrów od powierzchni Tytana - największego księżyca Saturna (T88). Więcej...
   • 17 lutego 2013 - około godziny 1:57 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 1978 kilometrów od powierzchni Tytana - największego księżyca Saturna (T89). Więcej...
   • 9 marca 2013 - około godziny 18:17 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 997 kilometrów od powierzchni Rei - największego lodowego księżyca Saturna (R4). Więcej...
   • 5 kwietnia 2013 - około godziny 21:43 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 1400 kilometrów od powierzchni Tytana - największego księżyca Saturna (T90). Więcej...
   • 23 maja 2013 - około godziny 17:33 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 969,8 kilometra od powierzchni Tytana - największego księżyca Saturna (T91). Więcej...
   • 10 lipca 2013 - około godziny 13:22 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 964 kilometra od powierzchni Tytana - największego księżyca Saturna (T92). Więcej...
   • 26 lipca 2013 - około godziny 11:56 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 1400 kilometrów od powierzchni Tytana - największego księżyca Saturna (T93). Więcej...
   • 12 września 2013 - około godziny 7:44 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 1400 kilometrów od powierzchni Tytana - największego księżyca Saturna (T94). Więcej...
   • 2 lutego 2014 - około godziny 19:13 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 1236 kilometrów od powierzchni Tytana - największego księżyca Saturna (T98). Więcej...
   • 6 marca 2014 - około godziny 16:27 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 1500 kilometrów od powierzchni Tytana - największego księżyca Saturna (T99). Więcej...
   • 7 kwietnia 2014 - około godziny 13:41 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 963 kilometrów od powierzchni Tytana - największego księżyca Saturna (T100). Więcej...
   • 14 kwietnia 2014 - ogłoszono, że 15 kwietnia 2013 roku sonda Cassini sfotografowała niezwykłą strukturę, która powstała w wyniku oddziaływania grawitacyjnego z większym obiektem. Obiekt ten nazwano nieoficjalnie Peggy, ma średnicę około 1 km i prawdopodobnie powstał w wyniku aglomeracji cząstek pierścieni. Więcej...
   • 17 maja 2014 - około godziny 16:12 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 2994 kilometrów od powierzchni Tytana - największego księżyca Saturna (T101). Więcej...
   • 18 czerwca 2014 - około godziny 13:28 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 3659 kilometrów od powierzchni Tytana - największego księżyca Saturna (T102). Więcej...
   • 1 lipca 2014 - sonda Cassini jest już dziesięć lat na orbicie Saturna. Więcej...
   • 20 lipca 2014 - około godziny 10:41 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 5103 kilometrów od powierzchni Tytana - największego księżyca Saturna (T103). Więcej...
   • 24 października 2014 - około godziny 2:51 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 1013 kilometrów od powierzchni Tytana - największego księżyca Saturna (T106). Więcej...
   • 11 stycznia 2015 - około godziny 19:49 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 970 kilometrów od powierzchni Tytana - największego księżyca Saturna (T108). Więcej...
   • 14 stycznia 2015 - dziesięć lat temu - 14 stycznia 2005 roku o godzinie 11:38:11 czasu uniwersalnego na powierzchni Tytana wylądował europejski próbnik Huygens. Więcej...
   • 12 lutego 2015 - około godziny 17:08 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 1200 kilometrów od powierzchni Tytana - największego księżyca Saturna (T109). Więcej...
   • 7 maja 2015 - o godzinie 22:50:24 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 2722 kilometrów od powierzchni Tytana - największego księżyca Saturna (T111). Więcej...
   • 31 maja 2015 - sonda przeleciała w odległości około 34 000 kilometrów od powierzchni niewielkiego księżyca Hyperiona. Był to ostatni ak bliski przelot Cassini obok tego księżyca. Więcej...
   • 16 czerwca 2015 - o godzinie 20:12 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 517 kilometrów od powierzchni Dione - jednego z większych lodowych księżyców Saturna (D4). Więcej...

Kolejne etapy misji
   ◊ 15 września 2017 - Cassini wchodzi w atmosferę Saturna i ulega zniszczeniu - koniec misji sondy.


Mapa serwisu
Zasady korzystania z serwisu
• Misje sond kosmicznych 2007-2015
• Data ostatniej aktualizacji: 19 czerwca 2015