Kontakt | Mapa witryny | Szukaj
Strona główna Sondy planetarne Sondy księżycowe Satelity ziemskie
Satelity ziemskie
Chandra
Inne oznaczenia i nazwy:
   • Advanced X-Ray Astrophysics Facility
   • Chandra X-Ray Observatory
   • 1999-040B
   • 25867
   • AXAF

Data startu: 23 lipca 1999 roku o 11:47 czasu uniwersalnego
Masa całkowita obserwatorium: 4790 kg

Opis misji
Chandra jest teleskopem wyposażonym w system specjalnych zwierciadeł, który umożliwia prowadzenie obserwacji astrofizycznych w zakresie promieniowania rentgenowskiego o energii od 0,09 do 10 keV. Głównym celem naukowym jest (1) określenie natury obiektów kosmicznych (poczynając od zwykłych gwiazd a na kwazarach kończąc), (2) zrozumienie procesów fizycznych zachodzących zarówno pomiędzy obiektami kosmicznymi jak i na nich samych, (3) badanie ewolucji Wszechświata. Chandra w szczególności obserwuje źródła promieniowania rentgenowskiego takie jak: pozostałości po supernowych, pulsary, czarne dziury, gwiazdy neutronowe i gorące gromady galaktyk.

Instrumenty naukowe
Obserwatorium Chandra zostało wyposażone w cztery instrumenty naukowe: HRC, ACIS, HETGS oraz LETG.

   • HRC (High Resolution Camera) - jeden z dwóch instrumentów umieszczonych w płaszczyźnie ogniskowej zwierciadeł. Przyrząd składa się z dwóch odpowiednio osłoniętych detektorów mikrokanalikowych o powierzchni 10 cm². Każdy detektor zawiera 69 milionów kanalików o średnicy 10 µm i długości 1,2 mm, których ścianki pokryte są tlenkiem ołowiu. Każdy foton promieniowania rentgenowskiego, który uderzy w ściankę kanalika, powoduje lawinową emisję elektronów. Znajdująca się pod płytką siatka anody wychwytuje strumień elektronów i pozwala na dokładne ustalenie pozycji pierwotnego fotonu.

   • ACIS (Advanced CCD Imaging Spectrometer) - drugi z instrumentów umieszczonych w płaszczyźnie ogniskowej zwierciadeł. Instrument składa się z dwóch paneli detektorów CCD - jeden (zawierający 4 matryce CCD) do obrazowania i drugi (zawierający 6 matryc CCD) do pomiarów spektroskopowych. Zdolność rozdzielcza zdjęć wynosi 0,5 sekundy łuku w zakresie energii 0,2-10 keV.

   • HETGS i LETGS (High Energy Transmission Grating Spectrometer i Low Energy Transmission Grating Spectrometer) - siatki dyfrakcyjne do pomiarów spektroskopowych. Specjalne obudowy z zestawami siatek wstawiane są w bieg promieni rentgenowskich, w pozycję tuż za zwierciadłami. Detektorami tych spektrometrów są HRC lub ACIS (w zależności od potrzeb). Siatki dyfrakcyjne LETGS wykonane są z drobnych pasków złota, które tworzą szczeliny o szerokości 1 mikrometra. Najlepszy energetyczny zakres pracy dla tych siatek: 0,08-2 keV. Siatki dyfrakcyjne HETGS również wykonane są z drobnych pasków złota - tworząc szczeliny o szerokości 0,2 µm (zakres wysokich energii) i 0,4 µm (zakres średnich energii). Najlepszy energetyczny zakres pracy dla tych siatek: 0,4-10 keV.

Przebieg misji
   • Grudzień 1991 - lipiec 1995 - szlifowanie i polerowane zwierciadeł.
   • Lipiec 1995 - luty 1996 - pokrywanie powierzchni zwierciadeł irydem.
   • Luty - grudzień 1996 - montaż systemu zwierciadeł.
   • Grudzień 1996 - maj 1997 - testowanie systemu zwierciadeł i instrumentów naukowych.
   • 7 lipca 1998 roku - zakończono testowanie Teleskopu Chandra w komorze próżniowo-termicznej.
   • 14 stycznia 1999 roku - publiczna prezentacja Teleskopu Chandra.
   • 4 lutego 1999 roku - Teleskop Chandra został przetransportowany z Redondo Beach w Kalifornii (producent) do budynku Kennedy Space Center na Florydzie.
   • 7 czerwca 1999 roku - prom kosmiczny Columbia został przetransportowany z budynku VAB na platformę startową 39B.
   • 27 czerwca 1999 roku - zestaw Chandra/IUS został zainstalowany w ładowni promu.
   • 23 lipca 1999 roku - o 11:47 czasu uniwersalnego z Kennedy Space Center wystartował prom kosmiczny Columbia (misja STS-93) z obserwatorium rentgenowskim Chandra na pokładzie.
   • 7 sierpnia 1999 roku - piąte odpalenie silników rakietowych umieszcza Chandrę na zaplanowanej orbicie obserwacyjnej (9 676 na 139 141 kilometrów).
   • 12 sierpnia 1999 roku - otwarto osłonę przeciwsłoneczną.
   • 19 sierpnia 1999 roku - uzyskano pierwsze zdjęcie (ACIS) w promieniach rentgenowskich (celem była pozostałość po supernowej Cassopiea A).
   • 5 kwietnia 2012 roku - komisja Senior Review Committee zaleciła NASA sfinansowanie misji obserwatorium do końca roku fiskalnego 2014 (do 30 września), z propozycją rozszerzenia dalszego finansowania o kolejne dwa lata (ostateczna decyzja zapadnie na kolejnym spotkaniu komisji SRC w 2014 roku). Więcej >>
Data ostatniej aktualizacji: