sondy kosmiczne
Chang'e 2
Chang'e 2
Inne oznaczenia i nazwy:
   • 2010-050A
   • Chang'E-2
   • 37174

Data startu: 1 października 2010 roku o 10:59:57 czasu uniwersalnego
Masa całkowita sondy: 2480 kilogramów

Cel misji
Sonda Chang'e 2 jest drugą chińską sondą księżycową, która została wystrzelona w ramach pierwszej fazy chińskiego programu eksploracji Księżyca. Chang'e 2 zostanie umieszczony na orbicie księżycowej o wysokości 100 kilometrów, skąd przez okres 6 miesięcy prowadził będzie badania Księżyca. Po tym czasie planowane są dalsze badania z orbity 15 na 100 kilometrów. Sonda będzie kontynuować badania prowadzone przez Chang'e 1: sfotografuje powierzchnię Księżyca, zbada rozkład kilkunastu pierwiastków na powierzchni, oszacuje grubość regolitu oraz przeprowadzi badania środowiska radiacyjnego. Za pomocą znacznie lepszej kamery Chang'e 2 sfotografuje także przyszłe lądowiska dla wypraw bezzałogowych oraz przeprowadzi testy kluczowych technologii umożliwiających miękkie lądowanie na powierzchni Księżyca.

Budowa sondy
Niewiele wiadomo o budowie samej sondy. Kadłub Chang'e 2 powstał jako egzemplarz zapasowy dla Chang'e 1. Jednak po sukcesie tej sondy, konstrukcja została przystosowana do nowej misji.

Instrumenty naukowe
Orbiter Chang'e 2 został wyposażony w pięć instrumentów naukowych (OIS, LA, GXRS, MD i SEMS). Są to instrumenty identyczne z tymi, które zainstalowane były w sondzie Chang'e 1. Znacznie ulepszono jednak kamerę OIS oraz dalmierz laserowy LA.

   • OIS (Optical Imaging System) jest przyrządem składającym się z dwóch instrumentów: CCD Stereo Camera i Interferometer Spectrometer Imager. Pierwszy instrument to kamera stereo, która będzie wykonywać zdjęcia o rozdzielczości 10 metrów (dla porównania Chang'e 1 wykonywał zdjęcia o rozdzielczości 120 metrów). Drugi instrument jest spektrometrem obrazującym, który może wykonywać multispektralne zdjęcia powierzchni Księżyca w zakresie widmowym od 480 nm do około 960 nm. Rozdzielczość takich zdjęć wynosić będzie 200 metrów.

   • LA (Laser Altimeter) - altimetr laserowy posłuży do wykonania mapy topograficznej powierzchnia Księżyca. Składa się z nadajnika laserowego (laser Nd:YAG emitujący impulsy o długość fali 1064 nm, z częstotliwością 5 Hz) oraz odbiornika powracających sygnałów.

   • GXRS (Gamma/X-Ray Spectrometers) - spektrometry promieniowania rentgenowskiego i gamma. Rejestrując promieniowanie rentgenowskie i gamma emitowane przez materię powierzchni księżycowej, spektrometry te będą mogły zidentyfikować pierwiastki takie jak potas, tor, uran, tlen, krzem, magnez, glin, wapń, tellur, tytan, sód, mangan, chrom i lantan oraz opracować mapę ich rozkładu na powierzchni. Spektrometr rentgenowski może rejestrować promieniowanie o energii od 0,5 do 60 keV, natomiast spektrometr gamma od 300 keV do 9 MeV.

   • MD (Microwave Detector) - radiometr mikrofalowy. Instrument mierzył grubość regolitu księżycowego oraz temperaturę powierzchni z dokładnością do 0,5 K. Przyrząd składał się z anteny odbiornika i czterech anten kompensujących promieniowanie kosmiczne. Antena mogła odbierać promieniowanie mikrofalowe w czterech zakresach częstotliwości (3; 7,8; 19,35 oraz 37 GHz) - spodziewana głębokość penetracji gruntu to odpowiednio 30 m, 20 m, 10 m i 1 metr.

   • SEMS (Space Environment Monitor System) zestaw instrumentów do monitoringu środowiska kosmicznego. Składał się z detektora wysokoenergetycznych cząstek słonecznych (High-Energy Solar Particle Detector - HESPD) oraz dwóch detektorów niskoenergetycznych jonów (Low-Energy Ion Detector LEID). HESPD składał się z sześciu czujników i może mierzyć protony o energiach od 4 MeV do 400 MeV, elektrony o energiach od 0,095 MeV do 2,2 MeV oraz strumień cięższych jonów (takich jak hel, lit, węgiel) o energiach w zakresie od 13 MeV do 730 MeV. LEID mógł mierzyć strumień jonów wiatru słonecznego o energiach od 0,5 keV do 20 keV.

Przebieg misji
   • 30 września 2010 - około 1:00 czasu uniwersalnego rozpoczął się 5-godzinny proces tankowania paliwa do zbiorników pierwszego i drugiego stopnia rakiety nośnej.
   • 1 października 2010 - o godzinie 10:59:57 czasu uniwersalnego, z Xichang Satellite Launch Center (prowincja Syczuan) wystartowała rakieta nośna Long March 3C z drugą chińską sondą księżycową Chang'e 2 na pokładzie.
   • 2 października 2010 - za pomocą silniczków orientacji przestrzennej sonda Chang'e 2 wykonała pierwszy manewr korekty swojej trajektorii (TCM-1).
   • 6 października 2010 - o godzinie 3:06 czasu uniwersalnego, rozpoczął się 32-minutowy manewr hamowania, który umieścił sondę na orbicie księżycowej o okresie obiegu 12 godzin (100 na 8 000 kilometrów).
   • 8 października 2010 - o godzinie 2:45 czasu uniwersalnego sonda rozpoczęła 17-minutowy manewr hamowania, który umieścił ją na orbicie o okresie obiegu 3,5 godziny (100 na 1825 kilometrów).
   • 9 października 2010 - o godzinie 3:17 czasu uniwersalnego sonda rozpoczęła 15-minutowy manewr hamowania, który umieścił ją na kołowej orbicie o wysokości 100 kilometrów i okresie obiegu 118 minut.
   • 26 października 2010 - sonda została umieszczona na orbicie o wysokości peryselenium 15 kilometrów i aposelenium - 100 kilometrów.
   • 1 kwietnia 2011 - zakończyła się 6-miesięczna misja główna.
   • 9 czerwca 2011 - o 9:10 czasu uniwersalnego, sonda Chang'e 2 opuściła orbitę Księżyca i udała się w 85-dniową podróż do punktu libracyjnego L2 w układzie Ziemia-Słońce.
   • 28 sierpnia 2011 - sonda dotarła do punktu libracyjnego L2 w układzie Ziemia-Słońce.
   • 15 kwietnia 2012 - sonda opuściła orbitę wokół punktu libracyjnego L2 w układzie Ziemia-Słońce i rozpoczęła podróż na spotkanie z planetoidą 4179 Toutatis. Więcej...
   • 13 grudnia 2012 - o godzinie 8:30:09 czasu uniwersalnego, chińska sonda kosmiczna Chang'e 2 przeleciała w odległości 3,2 kilometra od planetoidy 4179 Toutatis. Więcej...
   • 13 lipca 2013 - około 17:00 czasu uniwersalnego sonda Chang'e 2 osiągnęła odległość 50 milionów kilometrów od Ziemi. Więcej...
   • 14 lutego 2014 - sonda Chang'e 2 osiągnęła odległość 70 milionów kilometrów od Ziemi. Więcej...
   • lipiec 2014 - sonda Chang'e 2 osiągnęła odległość 100 milionów kilometrów od Ziemi. Więcej...


Mapa serwisu
Zasady korzystania z serwisu
• Misje sond kosmicznych 2007-2015
• Data ostatniej aktualizacji: 15 stycznia 2015