sondy kosmiczne
Wyślij swój rysunek w kosmos - konkurs
6 maja 2015

Jeśli chcesz aby Twój rysunek został wysłany w kosmos, to misja CHEOPS jest najlepszą okazją. Europejska Agencja Kosmiczna ogłasza konkurs i zachęca młodzież do nadsyłania swoich prac zainspirowanych misją obserwatorium CHEOPS.

CHEOPS (CHaracterising ExOPlanets Satellite) będzie teleskopem kosmicznym, którego zadaniem będzie obserwacja tranzytów planet pozasłonecznych na tle ich macierzystych gwiazd. Obserwatorium pozwoli astronomom oszacować rozmiary i masy tych planet, a uzyskane wyniki rzucą nowe światło m.in. na procesy formowania się układów planetarnych. Start teleskopu CHEOPS zaplanowany jest na koniec 2017 roku.

Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku od 8 do 14 lat z państw członkowskich ESA (Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania) oraz państw współpracujących (Kanada, Litwa, Słowenia, Bułgaria, Cypr, Łotwa, Słowacja).

Rysunki należy wykonać na standardowym szablonie, który można pobrać i wydrukować stąd. Akceptowane będą jedynie rysunki czarno-białe wykonane ołówkiem lub flamastrem (podyktowane jest to koniecznością odpowiedniego odwzorowania i wygrawerowania rysunków na metalowych płytkach). Wypełniony szablon (imię, nazwisko, data urodzenia, adres, kod pocztowy, kraj, adres e-mail oraz - koniecznie! - podpis rodzica/opiekuna/nauczyciela) z rysunkiem należy przesłać listownie na adres:

Cheops drawing competition
European Space Agency / ESTEC
SRE-A Office Ba 115
PO Box 299
NL-2200 AG Noordwijk
The Netherlands

do dnia 31 października 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego). Dodatkowo do listu można załączyć wypełnioną ankietę, którą można pobrać i wydrukować stąd. Więcej informacji o konkursie można znaleźć na tej stronie. Więcej informacji o misji CHEOPS można znaleźć na tej stronie. W przypadku problemów można skontaktować się z autorem strony wysyłając e-mail na adres sondykosmiczne(małpa)onet(kropka)eu.

Zdjęcie: ESA

comments powered by Disqus

Mapa serwisu
Zasady korzystania z serwisu
• Misje sond kosmicznych 2007-2015
• Data ostatniej aktualizacji: 12 maja 2015