sondy kosmiczne
Trzy projekty w drugiej fazie konkursu na misję M4
4 czerwca 2015

Decyzją Komitetu Programu Naukowego ESA do drugiego etapu selekcji czwartej misji klasy M (średnie) przeszły trzy projekty: Ariel, Thor i Xipe. Spośród tych trzech propozycji zostanie wybrany jeden projekt, który następnie zostanie zrealizowany w ramach programu Cosmic Vision w latach 2015-2025. Start zwycięskiej propozycji przewidywany jest na 2025 rok. Łącznie w ramach konkursu na misję M4 - ogłoszonego przez ESA w zeszłym roku - nadesłano 27 propozycji.

Ariel to misja której celem będzie zbadanie atmosfer ponad 500 planet orbitujących wokół pobliskich gwiazd, z szczególnym uwzględnieniem ich składu chemicznego i warunków fizycznych. Wyniki tych obserwacji pozwolą naukowcom na lepsze zrozumienie m.in. procesu formowania się planet. Misja Thor skupi się na badaniu fizyki plazmy w przestrzeni kosmicznej, w szczególności skupi się na procesach grzania plazmy oraz późniejszego rozpraszania tej energii. Obserwatorium będzie orbitowało wokół Ziemi i analizowało oddziaływanie wiatru słonecznego z polem magnetycznym Ziemi. Xipe będzie badało źródła rentgenowskie we Wszechświecie takie jak supernowe, dżety galaktyczne, czarne dziury czy gwiazdy neutronowe. Badania te pozwolą dowiedzieć się więcej o zachowaniu materii w ekstremalnych warunkach.

Zdjęcie: ATG medialab

comments powered by Disqus

Mapa serwisu
Zasady korzystania z serwisu
• Misje sond kosmicznych 2007-2015
• Data ostatniej aktualizacji: 27 czerwca 2015