sondy kosmiczne
MSL Curiosity
Problem z Curiosity zdiagnozowany
12 marca 2015

W wyniku przeprowadzonych testów udało się zdiagnozować źródło krótkiego zwarcia elektrycznego, które w końcu lutego unieruchomiło łazik Curiosity na kilkanaście dni. Według inżynierów do zwarcia doszło w mechanizmie udarowym wiertła, do którego doszło w momencie pobierania próbki gruntu z odwiertu w skale "Telegraph Peak". Obecnie opracowywany jest specjalny zestaw zaleceń, które zostaną wdrożone w trakcie dalszej eksploatacji tego przyrządu.

Po zdiagnozowaniu problemu, 11 marca automatyczny wysięgnik Curiosity podał przesianą próbkę gleby do instrumentu CheMin (Chemistry and Mineralogy). Po zakończeniu badań w tym instrumencie próbka zostanie przekazana do przyrządu SAM (Sample Analysis at Mars). W ciągu najbliższych kilku dni łazik opuści rejon Pahrump Hills i podążając w kierunku południowo-zachodnim (poprzez niewielką dolinę "Artist Drive") dotrze do kolejnych wyżej położonych obszarów Mount Sharp.

Powyższe zdjęcie zostało wykonane prze kamerę HiRISE oritera Mars Reconnaissance Orbiter i przedstawia rejon wychodni skalnej "Pahrump Hills" (żółto-pomarańczowy obszar prawej stronie). Na zdjęcie naniesiono trasę jaką łazik Curiosity przebył od 751 dnia marsjańskiego (16 września 2014) do dnia 903 (19 lutego 2015). Na zdjęciu widoczna jest również niewielka dolinka "Artist Drive", przez którą Curiosity uda się w kierunku wyżej położonych formacji geologicznych Mount Sharp.

Link do tego zdjęcia na stronie JPL.

Zdjęcie: NASA/JPL-Caltech/MSSS

comments powered by Disqus

Mapa serwisu
Zasady korzystania z serwisu
• Misje sond kosmicznych 2007-2015
• Data ostatniej aktualizacji: 7 maja 2015