sondy kosmiczne
Rosetta, 67P/Czuriumow-Gerasimienko
Trzeci "big burn" Rosetty wykonany
18 czerwca 2014

Zespół kontrolerów sondy Rosetta poinformował, że trzeci duży manewr korekty orbity przebiegł zgodnie z planem. Manewr, który rozpoczął się 18 czerwca o 13:17 czasu uniwersalnego - trwał 2 godziny i 16 minut (do 17:33). Skutkiem manewru była zmiana prędkości sondy względem komety 67P/Czuriumow-Gersimienko o 88,7 m/s. Dzięki bezpośredniej łączności utrzymywanej z sondą poprzez stację New Noricia, kontrolerzy w ESOC mogli "na żywo" monitorować przebieg manewru (opóźnienie sygnału radiowego wyniosło 24 minuty i 22 sekundy).

To była ostatnia tak duża korekta trajektorii sondy, kolejne cztery mniejsze manewry zostaną przeprowadzone 2, 9, 16 oraz 23 lipca (nazwano je manewrami FAT od ang. Far Approach Trajectory). Manewr przygotowujący do wejścia na orbitę komety zaplanowany jest na 3 sierpnia, natomiast sam manewr wejścia na orbitę zostanie przeprowadzony 6 sierpnia (obydwa manewry określane są mianem CAT - Close Approach Trajectory). W chwili rozpoczęcia manewru (18 czerwca) sonda znajdowała się około 190 000 kilometrów od komety.

Zdjęcie: ESA

comments powered by Disqus

Mapa serwisu
Zasady korzystania z serwisu
• Misje sond kosmicznych 2007-2014
• Data ostatniej aktualizacji: 15 lipca 2014