Kontakt | Mapa witryny | Szukaj
Strona główna Sondy planetarne Sondy księżycowe Satelity ziemskie
Sondy planetarne
Układ Słoneczny
Genesis Sonda Genesis
Inne oznaczenia i nazwy:
   • Genesis Solar Wind Sample Return
   • 2001-034A
   • 26884

Data startu: 8 sierpnia 2001 roku o 16:13:40,324 czasu uniwersalnego
Masa całkowita sondy: 636 kg

Cel misji
Głównym zadaniem misji Genesis było zebranie cząstek wiatru słonecznego i powrót z nimi na Ziemię do dalszych szczegółowych badań. Szczególnym celem analiz zebranych próbek jest ustalenie wzajemnego stosunku różnych izotopów pierwiastków (zwłaszcza tlenu i azotu). Dane te pozwolą sprawdzić wiele hipotez dotyczących formowania się i ewolucji Układu Słonecznego. Szacuje się że w ciągu 30 miesięcy zebrano łącznie 10-20 mikrogramów próbek wiatru słonecznego.

Dotychczasowy przebieg misji
   • 8 sierpnia 2001 roku - o 16:13:40,324 czasu uniwersalnego wystartowała rakieta nośna Delta 2 (wersja 7326) z sondą Genesis na pokładzie.
   • 16 listopada 2001 roku - po 268-sekundowej pracy silniczków korekcyjnych, o 19:03 czasu uniwersalnego sonda weszna na orbitę "halo" wokół punktu L1 w układzie Słońce-Ziemia.
   • 3 grudnia 2001 roku - rozłożono zestaw kolektorów i rozpoczęto "wyłapywanie" cząstek wiatru słonecznego.
   • 12 grudnia 2001 roku - wykonano pierwszy, 205-sekundowy manewr korekty pozycji sondy (SKM-1A) na orbicie wokół punktu L1 (zmiana prędkości o 1,1 m/s).
   • 16 stycznia 2002 - wykonano drugi, 282-sekundowy manewr korekty pozycji sondy (SKM-1B).
   • 16 maja 2002 roku - sonda zakończyła pierwszą orbitę wokół punktu L1.
   • 22 maja 2002 roku - sonda wykonała manewr (SKM-2A) korekty pozycji sondy na orbicie wokół L1 (zmiana prędkości o 0,79 m/s).
   • 8 listopada 2002 roku - sonda zakończyła drugą orbitę wokół punktu L1.
   • 10 grudnia 2002 roku - sonda wykonała 291-sekundowy manewr korekty pozycji sondy na orbicie wokół L1 (zmiana prędkości o 1,25 m/s).
   • 4 lutego 2003 roku - sonda wykonała manewr korekty pozycji sondy na orbicie "halo" wokół L1.
   • 2 kwietnia 2004 roku - panele kolekorów zostały złożone i umieszczone w specjalnym, hermetycznym zasobniku w kapsule powrotnej.
   • 22 kwietnia 2004 roku - Genesis roozpoczęła podróż powrotną w kierunku Ziemi.
   • 1 maja 2004 roku - około 10:00 czasu uniwersalnego sonda przzeleciała w odległości 386 000 kilometrów od Ziemi.
   • 25 maja 2004 roku - wykonano korektę trajektorii TCM-7.
   • 30 czerwca 2004 roku - wykonano korektę trajektorii TCM-8.
   • 9 sierpnia 2004 roku - o 12:00 czasu uniwersalnego rozpoczęto 50-minutowy manewr korekty trajektorii TCM-9 (zmiana prędkości o 1,4 m/s).
   • 29 sierpnia 2004 roku - wykonano korektę trajektorii TCM-10.
   • 6 września 2004 roku - przeprowadzono ostatni manewr korekty trajektorii TCM-11 (zmiana prędkości o 0,93 m/s).
   • 8 września 2004 roku - o godzinie 11:53 czasu uniwersalnego kapsuła powrotna z próbkami odłączyła się od statku macierzystego i o 15:52:47 weszła w atmosferę Ziemi. Z nieznanych wówczas przyczyn czasza spadochronu głównego nie otworzyła się i kapsuła uderzyła w powierzchnię z prędkością około 311 km/h (przeciążenie około 500 g).
   • 10 września 2004 roku - powołano specialna komisję (MIB) do wyjaśnienia przyczyn awarii kapsuły.
   • 6 września 2006 roku - w miejscu upadku kapsuły powrotnej Genesis wmurowano pamiątkowy obelisk.
Data ostatniej aktualizacji: