sondy kosmiczne
Hayabusa 2
Hayabusa 2
Inne oznaczenia i nazwy:
   • 2014-076A
   • 40319

Data startu: 3 grudnia 2014 roku o 4:22:04 czasu uniwersalnego
Masa całkowita sondy: 590 kg

Cel misji
Hayabusa 2 jest misją japońskiej agencji kosmicznej (JAXA), której celem jest zbadanie z bliska planetoidy 1999 JU3, pobranie próbek jej gruntu i powrót z nimi na Ziemię. Przebieg misji będzie więc podobny do misji pierwszej sondy Hayabusa. Dodatkowo Hayabusa 2 zrzuci na powierzchnię planetoidy niemiecko-francuski lądownik MASCOT, trzy niewielkie łaziki MINERVA-II oraz za pomocą 2,5-kilogramowego impaktora wytworzy około 2-metrowy krater w powierzchni 1999 JU3. Próbki gruntu dotrą na Ziemię w grudniu 2020 roku.

Instrumenty naukowe
Sonda została wyposażona w dwa instrumenty naukowe: TIR i NIRS3.

   • TIR - Thermal Infrared Imager.
   • NIRS3 - Near Infrared Spectrometer.

Dodatkowo sonda została również wyposażona w niemiecko-francuski lądownik MASCOT (Mobile Asteroid Surface Scout), impaktor SCI (Small Carry-on Impactor), autonomiczną kamerę DCAM3, trzy małe (1,5 kilogramowe) łaziki MINERVA-II, pięć znaczników celu oraz 20-kilogramową kapsułę powrotną.

Dotychczasowy przebieg misji
   • 3 grudnia 2014 - o godzinie 4:22:04 czasu uniwersalnego, z platformy startowej LP1 Yoshinobu Launch Complex wystartowała rakieta nośna H-IIA z japońską sondą kosmiczną Hayabusa 2. Więcej...


Mapa serwisu
Zasady korzystania z serwisu
• Misje sond kosmicznych 2007-2015
• Data ostatniej aktualizacji: 5 lutego 2015