Kontakt | Mapa witryny | Szukaj
Strona główna Sondy planetarne Sondy księżycowe Satelity ziemskie
Satelity ziemskie
Hinode
Inne oznaczenia i nazwy:
   • 2006-041A
   • Solar-B
   • 29479

Data startu: 22 września 2007 roku o 21:36 czasu uniwersalnego
Masa całkowita obserwatorium: 875 kg

Opis misji
Hinode (Solar-B) jest kolejnym japońskim obserwatorium słonecznym (po Solar-A), stworzonym przy współudziale NASA i ESA. Satelita obserwuje pole magnetyczne oraz zewnętrzną atmosferę Słońca - jego zadaniem jest lepsze poznanie mechanizmów grzania korony słonecznej oraz powstawania gwałtownych erupcji słonecznych.

Budowa obserwatorium
Obserwatorium zasilane jest za pomocą dwóch paneli baterii słonecznych o rozpiętości 10 metrów, które generują około 1000 watów mocy.

System komunikacyjny umożliwia przekaz zgromadzonych danych (około 7 GB dziennie) z prędkością 4,2 Mb/s. Łączność z Ziemią nawiązywana jest 15 razy dziennie przez stację ESA SvalSat na norweskiej Wyspie Svalbard oraz czterokrotnie przez japońską stację Kagoshima.

System orientacji przestrzennej/nakierowania teleskopów bazuje na danych z czujnika położenia Słońca - zapewnia dokładność nakierowania w granicach do 0,7 sekundy łuku na minutę i 5 sekund łuku na godzinę.

Instrumenty naukowe
Obserwatorium wyposażono w trzy instrumenty naukowe: SOT, XRT oraz EIS.

   • SOT (Solar Optical Telescope) - największy telskop optyczny jaki kiedykolwiek został umieszczony w przestrzeni kosmicznej, przeznaczony specjalnie do obserwacji Słońca. 50-centymetrowa aperatura teleskopu pozwala osiągnąć rozdzielczość 0,2 sekundy kątowej (co odpowiada odcinkowi 175 kilometrów na powierzchni Słońca). Spektralny zakres pracy teleskopu mieści się w granicach 388-668 nanometrów. W płaszczyźnie ogniska zwierciadła umieszczono trzy przyrządy: BFI (kamera z sześcioma filtrami szerokopasmowymi), NFI (kamera z sześcioma filtrami wąskopasmowymi) oraz SP (spektropolarymetr pracujący przy długościach fal 630,15 i 630,25 nm).

   • XRT (X-ray Telescope) - teleskop rentgenowski o średnicy aperatury 34 centymetrów, rozdzielczości kątowej 2 sekund łuku i polu widzenia 34 minut kątowych. Jako detektor zastosowano matrycę CCD o wymiarach 2048 na 2048 piksele. Spektralny zakres pracy mieści się w granicach 0,2-20 nanometrów. Zadaniem instrumentu jest fotografowanie korony słonecznej (w zakresie temperaturowym od 1 miliona do 30 milionów K).

   • EIS (Extreme-ultraviolet Imaging Spectrometer) - spektrometr obrazujący w skrajnym ultrafiolecie. Wyposażony jest w zwierciadło paraboidalne o średnicy 15 centymetrów oraz panel CCD z matrycą o wymiarach 1024 na 2048 piksele. Spektralny zakres pracy mieści się w granicach od 17 do 21 nanometrów oraz od 25 do 29 nanometrów - w zakresie tym znajdują się linie widmowe żelaza: Fe XII, Fe XV, Fe XXIV oraz helu He II. Przyrząd umożliwi pomiar prędkości gazów w atmosferze słonecznej.

Przebieg misji
   • 22 września 2006 roku - o 21:36 czasu uniwersalnego z Uchinoura Space Center (Japonia) wystartowała rakieta nośna M-V z obserwatorium Solar-B na pokładzie.
   • 28 października 2006 roku - instrumenty Hinode wykonały pierwsze zdjęcia Słońca.
Data ostatniej aktualizacji: