sondy kosmiczne
InSight
InSight
Inne oznaczenia i nazwy:

   • Interior Exploration Using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport

Data i godzina startu: 8-27 marca 2016 roku
Masa całkowita sondy: około 350 kg

Cel misji
Celem misji będzie badanie składu i struktury wewnętrznej Marsa oraz zebranie danych pomocnych w zrozumieniu procesu formowania się i ewolucji planet skalistych. Lądownik przeprowadzi trzy eksperymenty: (1) sejsmometr, mierzący trzęsienia marsjańskie, pozwoli zbadać strukturę i właściwości materii od skorupy aż po jądro; (2) podpowierzchniowy próbnik termiczny będzie monitorował strumień ciepła wydobywający się z wnętrza planety; (3) dopplerowski eksperyment radiowy, który umożliwi badanie nieznacznych zachwiań osi rotacji planety, dostarczy informacji o rozmiarze i właściwościach jądra planety. Kierownikiem naukowym projektu jest Bruce Banerdt z Jet Propulsion Laboratory w Pasadenie.

Instrumenty naukowe
Lądownik zostanie wyposażony w trzy instrumenty naukowe: SEIS (dostarczony przez francuską CNES), HP3 (dostarczony przez niemiecki DLR) oraz RISE. Dodatkowo lądownik zostanie wyposażony w dwie kamery: jedna z nich zostanie umieszczona na pokładzie lądownika (zapewni widok na pokład oraz okoliczny teren); druga zostanie umieszczona pod pokładem (zapewni widok na nogi lądownika oraz teren nie widoczny z górnej kamery)

   • SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure)
   • HP3 (Heat Flow and Physical Properties Package)
   • RISE (Rotation and Interior Structure Experiment)

Przebieg misji
   • 5 maja 2011 - specjalna komisja NASA wybrała do dalszego opracowywania (do tzw. Fazy A) trzy koncepcje misji kosmicznych - wśród nich znalazł się projekt InSight (znany wówczas jako GEMS). Więcej...
   • 20 sierpnia 2012 - specjalna komisja wybrała do realizacji projekt InSight - będzie to dwunasta misja programu Discovery. Więcej...
   • 4 września 2013 - zawężono liczbę lądowisk InSight z 22 do 4 - wszystkie cztery miejsca znajdują się w pasie równikowym Marsa w rejonie zwanym Elysium Planitia. Więcej...
   • 11 lutego 2014 - Charles Bolden (NASA) i Jean-Yves Le Gall (CNES) podpisali porozumienie o współpracy tych agencji w ramach misji lądownika marsjańskiego InSight. Francuzi zobowiązali się dostarczyć instrument SEIS. Więcej...
   • 16 maja 2014 - specjalna komisja obradująca w ramach tzw. krytycznego przeglądu projektu (CDR) pozytywnie zaopiniowała plany misji InSight i dała zielone światło do rozpoczęcia fazy budowy lądownika, jego instrumentów oraz niezbędnej infrastruktury. Więcej...
   • 17 listopada 2014 - budowa lądownika InSight weszła w fazę ALTO (faza montażu, testów i przygotowania do startu). Więcej...
   • maj 2015 - rozpoczeła się faza testów środowiskowych lądownika. Więcej...


Mapa serwisu
Zasady korzystania z serwisu
• Misje sond kosmicznych 2007-2015
• Data ostatniej aktualizacji: 13 czerwca 2015