sondy kosmiczne
Kepler
Obserwatorium Kepler
Inne oznaczenia i nazwy:
   • 2009-011A
   • 34380

Data startu: 7 marca 2009 roku o 03:49:57,465 czasu uniwersalnego
Masa całkowita obserwatorium: 1039 kg

Opis misji
Kepler jest amerykańskim teleskopem kosmicznym, którego zadaniem jest poszukiwanie planet "ziemiopodobnych" orbitujących wokół innych gwiazd. W trakcie co najmniej 3,5-letniej misji Kepler będzie równocześnie monitorował, za pomocą specjalnie opracowanego fotometru, ponad 150 000 gwiazd znajdujących się w polu widzenia teleskopu. Zgromadzone dane z tych obserwacji zostaną dokładnie przeanalizowane w celu wykrycia okresowych fluktuacji jasności gwiazdy, co będzie wskazywało na obecność tranzytującej planety pozasłonecznej.

Przebieg misji
   • 7 marca 2009 - o godzinie 3:49:57 czasu uniwersalnego, z Bazy Sił Powietrznych Cape Canaveral wystartowała rakieta nośna Delta 2 (wersja 7925) z obserwatorium Kepler na pokładzie.
   • 8 kwietnia 2009 - o 3:13 czasu uniwersalnego wysłano komendę do odpalenia ładunków, który odstrzeliły osłonę ochronną teleskopu.
   • 9 kwietnia 2009 - teleskop wykonał pierwsze zdjęcie obszaru nieba, gdzie będzie poszukiwał planet (pomiędzy gwiazdozbiorami Łabędzia, Lutni i Smoka).
   • 23 kwietnia 2009 - przeprowadzono korektę położenia i nachylenia głównego zwierciadła teleskopu (przesunięto je o 40 µm i odchylono 0,0072°).
   • 7 maja 2009 - teleskop znajdował się 6 milionów kilometrów od Ziemi.
   • 13 maja 2009 - o 1:01 czasu uniwersalnego Kepler rozpoczął swoją misję główną ("polowanie na planety").
   • 10 stycznia 2011 - ogłoszono odkrycie pierwszej planety (Kepler-10b) pozasłonecznej o rozmiarach podobnych do Ziemi (1,65 średnicy Ziemi; 4,6 masy Ziemi).
   • 14 marca 2011 - obserwatorium weszło w awaryjny stan oczekiwania (safe mode), gdy jego system kontrolny wykrył błędne dane z kart interfejsowych innych systemów.
   • 20 marca 2011 - po przeanalizowaniu dostępnych danych, inżynierowie przywrócili normalny stan pracy obserwatorium.
   • 5 grudnia 2011 - potwierdzono, że planeta Kepler-22b krąży wokół swojej gwiazdy w samym środku jej ekosfery.
   • 5 kwietnia 2012 - komisja Senior Review Committee zaleciła NASA sfinansowanie misji obserwatorium do końca roku fiskalnego 2014 (do 30 września), z propozycją rozszerzenia dalszego finansowania o kolejne dwa lata (ostateczna decyzja zapadnie na kolejnym spotkaniu komisji SRC w 2014 roku). Więcej...
   • 14 listopada 2012 - wraz z zakończeniem 3,5-letniej misji głównej obserwatorium rozpoczęła się misja rozszerzona, która może potrwać nawet cztery lata. Więcej...
   • 14 maja 2013 - awarii uległo żyroskopowe koło stabilizacyjne nr 4 - przerwanie prowadzenia obserwacji naukowych. Więcej...
   • 15 sierpnia 2013 - na podstawie wyników testów i analiz, zespół inżynierów zadecydował o zakończeniu prób reaktywowania dwóch zepsutych kół stabilizacyjnych. Więcej...
   • 7 marca 2014 - Kosmiczny Teleskop Keplera już od pięciu lat znajduje się w kosmosie. Więcej...
   • 17 kwietnia 2014 - na podstawie danych zgromadzonych przez Teleskop Kepler astronomowie odkryli bliźniaczkę naszej Ziemi. Więcej...
   • 16 maja 2014 - specjalna komisja NASA pozytywnie zaopiniowała projekt misji K2 Keplera i zaleciła jej realizację. Więcej...
   • 30 maja 2014 - obserwatorium kosmiczne Kepler rozpoczęło pierwszą z dziewięciu kampanii obserwacyjnych misji K2. Więcej...
   • 6 stycznia 2015 - liczba potwierdzonych planet - które zostały odkryte na podstawie danych z Keplera - osiągnęła 1000 sztuk. Więcej...


Mapa serwisu
Zasady korzystania z serwisu
• Misje sond kosmicznych 2007-2015
• Data ostatniej aktualizacji: 5 marca 2015