Kontakt | Mapa witryny | Szukaj
Strona główna Sondy planetarne Sondy księżycowe Satelity ziemskie
Układ Słoneczny
Księżyc

Średnia odległość od Ziemi
Okres orbitalny
Mimośród orbity
Nachylenie orbity do ekliptyki
Okres obrotu
Promień równikowy
Masa
Gęstość
Grawitacja
Zakres temperatur
384 400 km
27,32 dni
0,0549
5,145°
27,32 dni
1737,4 km
0,0123 masy Ziemi
3,341 g/m³
0,166 ziemskiej
od -233 °C do 123 °C
Księżyc to nasz jedyny naturalny satelita. Od chwili powstania wywiera na Ziemię ogromny wpływ: stabilizuje jej oś obrotu (skutkiem czego od miliardów lat na Ziemi panuje stabilny klimat, sprzyjający rozwojowi życia), wywołuje pływy mórz i oceanów (co oddziałuje na żyjące w nich zwierzęta i rośliny), wpływa także na zachowania roślin i zwierząt na lądzie.

Według obowiązującej teorii, popartej badaniami naukowymi, Księżyc powstał około 4,5 miliarda lat temu, gdy Ziemia zderzyła się z ciałem niebieskim wielkości Marsa. Z wyrzuconych na orbitę szczątków uformował się Księżyc. Energia wydzielona w tym procesie spowodowała stopienie zewnętrznych warstw skalnych i powstanie "globalnego oceanu magmy". Po ostygnięciu zewnętrzne warstwy ponownie stwardniały i utworzyła się skorupa księżycowa. Uderzenia meteorytów i komet, które miały miejsce w trakcie miliardów lat, kruszyły skały zamieniając je w piasek i pył. Grubość owej pokrywy (regolitu) jest różna i waha się od 2 metrów (stosunkowo młode obszary księżycowych "mórz") do ponad 20 metrów na obszarach starszych "wyżyn".

Pierwszym przybyszem z Ziemii, była w 1959 roku radziecka sonda Łuna 2. W kolejnych latach w kierunku Księżyca zmierzały liczne sondy, zarówno radzieckie jak i amerykańskie. Amerykanie jako pierwsi wysłali serię sond (Ranger), które przed zderzeniem z powierzchnią księżycową przesłały na Ziemię wykonane wcześniej zdjęcia i zebrane dane. Pierwsze miękkie lądowanie sondy miało miejsce w 1966 roku (Surveyor 1). Pierwszym człowiekim który staną na powierzchni Księżyca był 21 lipca 1969 roku Neil Armstrong. W sumie po jego powierzchni stąpało 12 ludzi, którzy zabrali z powrotem na Ziemię 382 kilogramy próbek.

Data ostatniej aktualizacji: