Kontakt | Mapa witryny | Szukaj
Strona główna Sondy planetarne Sondy księżycowe Satelity ziemskie
Sondy planetarne
Układ Słoneczny
Mars Climate Orbiter Mars Climate Orbiter
Inne oznaczenia i nazwy:
   • Mars Surveyor 98 Orbiter
   • Mars '98 Orbiter
   • 1998-073A
   • 25571

Data i godzina startu: 11 grudnia 1998 roku o 18:45:51 czasu uniwersalnego
Masa całkowita sondy: 629 kg

Cel misji
Głównym zadaniem orbitera było monitorowanie marsjańskiej pogody oraz warunków atmosferycznych, dokumentowanie zmian zachodzących na powierzchni Marsa wskutek działalności wiatrów i innych czynników atmosferycznych, sporządzanie profili temperaturowych atmosfery, monitorowanie zawartości pary wodnej i pyłu w atmosferze oraz poszukiwanie dowodów zmian klimatu. Mars Climate Orbiter miał również służyć jako przekaźnik radiowy dla Mars Polar Lander oraz przyszłych lądowników NASA i ESA. Orbiter został zniszczony w trakcie manewru wejścia na orbitę Marsa w wyniku popełnionego błędu nawigacyjnego. Orbiter wleciał w niższe warstwy atmosfery (na wysokość około 57 kilometrów), gdzie został zniszczony przez wysoką temperaturę oraz potężny opór aerodynamiczny.

Instrumenty naukowe
Sonda została wyposażona w dwa instrumenty naukowe: MARCI oraz PMIRR.
   • MARCI (Mars Climate Orbiter Color Imager) - instrument składał się z dwóch kamer: szerokokątnej oraz średniokątnej. Kamera szerokokątna miała pole widzenia 140°, została wyposażona w zestaw siedmiu filtrów widmowych i pozwalała na wykonywanie zdjęć powierzchni z rozdzielczością 7,2 kilometra na piksel. Kamera średniokątna miała pole widzenia 6°, została wyposażona w zestaw dziesięciu filtrów (zakres od 425 do 1000 nm) i pozwalała na wykonywanie zdjęć powierzchni z rozdzielczością 40 metrów na piksel.
   • PMIRR (Pressure Modulator Infrared Radiometer) - radiometr przystosowany do detekcji promieniowania emisyjnego (zarówno z atmosfery jak i z powierzchni planety) w zakresie światła widzialnego i termicznego promieniowania podczerwonego oraz pomiaru odbitego (od atmosfery i powierzchni) promieniowania słonecznego. Instrument wykorzystywał dziewięć pasm spektralnych: jedno szerokie pasmo dla promieniowania widzialnego i osiem węższych dla promieniowania podczerwonego z zakresu od 6 do 50 mikrometrów.

Przebieg misji
   • 11 grudnia 1998 roku - o godzinie 18:45:51 czasu uniwersalnego z platformy startowej 17A Cape Canaveral Air Station wystartowała rakieta nośna Delta 2 (wersja 7425) z Mars Climate Orbiter na pokładzie.
   • 26 grudnia 1998 roku - wykonano pierwszy (i największy) manewr korekty trajektorii sondy (TCM-1).
   • 4 marca 1999 roku - przeprowadzono drugi manewr korekty trajektorii TCM-2.
   • 25 lipca 1999 roku - przeprowadzono trzeci manewr korekty trajektorii TCM-3.
   • 15 września 1999 roku - przeprowadzono czwarty i ostatni manewr korekty trajektorii TCM-4.
   • 23 września 1999 roku - po 16 minutowej i 23 sekundowej pracy silnika, sonda miała wejść na eliptyczną orbitę wokółmarsjańską (o 9:17 czasu uniwersalnego). Po wykonaniu manewru sonda nie nawiązała już łączności z Ziemią.
   • 30 września 1999 roku - podano prawdopodobną przyczynę utraty sondy - błędy organizacyjne przy współpracy dwóch zespołów inżynierów: jeden z zespołów stosował angielskie jednostki miar i wag (funty, stopy itp.), podczas gdy drugi zespół używał jednostek metrycznych (gramy, metry, itp.). Nieporozumienie to doprowadziło do zejścia sondy z właściwej trajektorii i jej zniszczenia w dolnych warstwach atmosfery Marsa.
   • 10 listopada 1999 roku - specjalna komisja śledcza potwierdziła przyczynę utraty Mars Climate Orbiter.
Data ostatniej aktualizacji: