sondy kosmiczne
Mars Odyssey
Mars Odyssey
Inne oznaczenia i nazwy:
   • Mars Surveyor 2001 Orbiter
   • Mars Odyssey 2001
   • 2001-014A
   • 26734

Data i godzina startu: 7 kwietnia 2001 roku o 15:02:22 czasu uniwersalnego
Masa całkowita sondy: 725 kg

Cel misji
Mars Odyssey jest ocalałą częścią Projektu Mars Surveyor 2001, który oryginalnie składał się z dwóch oddzielnych sond: lądownika i orbitera. Misja lądownika została skasowana w ramach reorganizacji Programu Eksploracji Marsa. Zadaniem orbitera, którego nazwę zmieniono na 2001 Mars Odyssey, jest przeprowadzenie szczegółowych analiz mineralogicznych powierzchni planety oraz pomiary promieniowania jonizującego. Głównymi celami naukowymi jest zebranie danych które: pomogą określić czy środowisko Marsa było kiedykolwiek sprzyjające dla powstania życia, scharakteryzują klimat i geologię Marsa oraz zbada potencjalne zagrożenia radiacyjne dla przyszłych misji załogowych. Orbiter działa również jako przekaźnik komunikacyjny dla misji lądowników i łazików marsjańskich.

Instrumenty naukowe
Sonda została wyposażona w trzy instrumenty naukowe: MARIE, THEMIS i GRS o łącznej wadze 45 kilogramów.

   • MARIE (Martian Radiation Experimen) - instrument badał promieniowanie jonizujące zarówno w trakcie podróży do Marsa jak i na jego orbicie. Celem eksperymentu jest poznanie dawki promieniowania na jake mogą być narażeni uczestnicy przyszłych wypraw załogowych.
   • THEMIS (Thermal Emission Imaging System) - kamera przeznaczona do wykonywania zdjęć Marsa zarówno w świetle widzialnym (rozdzielczość 18 metrów/piksel) jak i w podczerwieni (rozdzielczość 100 metrów/piksel). THEMIS pozwoli zbadać rozkład minerałów na powierzchni Marsa.
   • GRS (Gamma Ray Spectrometer) - spektrometr promieniowania gamma zdolny do wykrycia obecności 20 pierwiastków na powierzchni Marsa (węgla, krzemu, żelaza, magnezu, potasu, toru, chloru itp.). Detektor neutronów będzie poszukiwał wody i lodu zawartego w glebie marsjańskiej.

Przebieg misji
   • 4-18 października 2000 - sonda przechodziła badania w komorze próżniowo-termicznej.
   • 15 września 2000 - orbiter przeszedł test akustyczny.
   • 4 stycznia 2001 - sonda została przetransportowana z fabryki Lockheed Martin w Denver do Kennedy Space Center (Floryda) celem dokonania ostatnich przygotowań i testów przed startem.
   • 7 kwietnia 2001 - o 15:02:22 czasu uniwersalnego wystartowała rakieta Delta 2 z sondą Mars Odyssey na pokładzie.
   • 24 października 2001 - o 2:26 czasu uniwersalnego sonda weszła na wstępną orbitę wokółmarsjańską.
   • 30 stycznia 2002 - sonda weszła na kołową orbitę polarną o wysokości 400 kilometrów i okresie obiegu 2 godzin.
   • 5 lutego 2002 - sonda rozłożyła maszt anteny wysokiego zysku HGA.
   • 18 lutego 2002 - orbiter rozpoczął misję główną.
   • 13 marca 2002 - eksperyment MARIE zaczął gromadzenie danych.
   • 4 czerwca 2002 - rozłożono 6,2-metrowy maszt instrumentu GRS.
   • 28 października 2003 - utrata instrumentu MARIE z powodu awarii procesora instrumentu.
   • 24 sierpnia 2004 - zakończyła się misja główna orbitera, rozpoczęcie misji rozszerzonej.
   • 21 kwietnia 2005 - sonda została sfotografowana przez orbiter Mars Global Surveyor (z odległości około 135 i 90 kilometrów).
   • 11 marca 2009 - przeprowadzono udany restart głównego komputera Mars Odyssey.
   • 14 lipca 2010 - z powodu awarii elektronicznego urządzenia kontrolującego pracę mechanizmu sterującego wychyleniem panela baterii słonecznych, sonda przełączyła kontrolę na układ zapasowy i weszła awaryjny tryb pracy (z ang. safe mode).
   • 15 grudnia 2010 - Mars Odyssey stał się najbardziej długowiecznym orbiterem marsjańskim. Więcej....
   • 19 lutego 2012 - misja naukowa kamery THEMIS trwa już 10 lat. Więcej...
   • 8 czerwca 2012 - z powodu awarii jednego z trzech układów żyroskopowych kół zamachowych w systemie orientacji przestrzennej, sonda weszła awaryjny tryb pracy (z ang. safe mode). Więcej...
   • 16 czerwca 2012 - po pomyślnym aktywowaniu zapasowego, żyroskopowego układu koła zamachowego w systemie orientacji przestrzennej, sonda Mars Odyssey została przełączona na normalny tryb pracy Więcej...
   • 25 czerwca 2012 - sonda Mars Odyssey wznowiła wykonywanie obserwacji naukowych za pomocą kamery THEMIS i spektrometru GRS. Więcej...
   • 27 czerwca 2012 - sonda Mars Odyssey wznowiła pracę stacji przekaźnikowej odbierając pierwszy pakiet danych z łazika Opportunity i przesyłając go na Ziemię. Więcej...
   • 11 lipca 2012 - tuż po planowym 1,5 sekundowym manewrze korekty orbity (około godziny 20 czasu uniwersalnego) sonda Mars Odyssey weszła w awaryjny tryb pracy.
   • 12 lipca 2012 - po przeanalizowaniu zebranych danych telemetrycznych, około godziny 17 czasu uniwersalnego, inżynierowie wysłali komendę przełączenia Mars Odyssey na normalny tryb pracy. Więcej...
   • 5 listopada 2012 - po ponad 11 latach bezbłędnego funkcjonowania, zespół inżynierów sondy Mars Odyssey zadecydował o przełączeniu głównego systemu komputerowego (A-side) na zapasowy (B-side). Głównym powodem jest jednostka inercyjna wykazująca oznaki przeciążenia. Więcej...
   • 11 lutego 2014 - o 20:03 czasu uniwersalnego wykonano 29 sekundowy manewr korekty orbity, który do listopada 2015 roku przesunie pozycję obserwacyjną 6:45 lokalnego czasu słonecznego. Więcej...
   • 20 października 2014 - jak poinformowała NASA, orbiter Mars Odyssey przetrwał bliski przelot komety C/2013 A1 bez żadnych uszkodzeń i zrealizował zaplanowane obserwacje naukowe. Więcej...
   • 23 czerwca 2015 - sonda wykonała 60 000-czną orbitę wokół Marsa. Więcej...


Mapa serwisu
Zasady korzystania z serwisu
• Misje sond kosmicznych 2007-2015
• Data ostatniej aktualizacji: 6 lipca 2015