Kontakt | Mapa witryny | Szukaj
Strona główna Sondy planetarne Sondy księżycowe Satelity ziemskie
Sondy planetarne
Układ Słoneczny
Mars Polar Lander Sonda Mars Polar Lander
Inne oznaczenia i nazwy:
   • Mars Surveyor '98 Lander
   • 1999-001A
   • 25605
   • MPL

Data i godzina startu: 3 stycznia 1999 roku o 20:21:10 czasu uniwersalnego
Masa całkowita sondy: 583 kg

Cel misji
Mars Polar Lander miał wylądować w rejonie polarnym, niecałe 1000 kilometrów od bieguna południowego Marsa, w pobliżu krawędzi czapy polarnej (złożonej głównie z dwutlenku węgla). Celem było wykonanie pomiarów meteorologicznych, w tym: temperatury, ciśnienia, wilgotności, siły i kierunku wiatru, obserwacja ewolucji szronu i powierzchniowego lodu, pomiary mgieł i aerozoli (kryształki lodu i pyłu); przeprowadzenie analiz próbek gruntu (poszukiwanie wody, lodu, hydratów i innych minerałów), wykonanie odkrywki gruntu (poszukiwanie sezonowego układu warstw); sfotografowanie najbliższej okolicy (poszukiwanie dowodów zachodzenia zmian klimatycznych oraz sezonowych); multispektralne badanie regolitu w celu określenia typu gleby i składu. Lądowanie nastąpiło 3 grudnia 1999 roku, ale Mars Polar Lander nigdy nie nawiązał łączności z Ziemią.

Przebieg misji
   • 3 stycznia 1999 roku - o godzinie 20:21:10 czasu uniwersalnego, wystartowała rakieta Delta 2 (wersja 7425) z sondą Mars Polar Lander na pokładzie.
   • 21 stycznia 1999 roku - wykonano pierwszy manewr korekty trajektorii TCM-1.
   • 15 marca 1999 roku - wykonano drugi manewr korekty trajektorii TCM-2.
   • 1 września 1999 roku - wykonano trzeci manewr korekty trajektorii TCM-3.
   • 30 października 1999 roku - wykonano czwarty manewr korekty trajektorii TCM-4.
   • 30 listopada 1999 roku - wykonano piąty manewr korekty trajektorii TCM-5.
   • 3 grudnia 1999 roku - około 20:15 czasu uniwersalnego Mars Polar Lander miał wylądować na powierzchni Czerwonej Planety - czas niepotwierdzony z powodu braku kontaktu z lądownikiem.
Data ostatniej aktualizacji: