Satelity ziemskie i obserwatoria kosmiczne

satelity ziemskie, obserwatoria kosmiczne

Poniższa tabela zawiera chronologiczny (wg startów) wykaz ważniejszych satelitów (badawczych, obserwacyjnych i telekomunikacyjnych), które w ciągu ponad 40 lat eksploracji Kosmosu zostały umieszczone na orbicie wokółziemskiej. Do tej kategorii zaliczono także teleskopy i obserwatoria kosmiczne.

L.p.
Nazwa (agencja/kraj)
Data
Masa