Kontakt | Mapa witryny | Szukaj
Strona główna Sondy planetarne Sondy księżycowe Satelity ziemskie
Satelity ziemskie
SDO
Inne oznaczenia i nazwy:
   • Solar Dynamics Observatory
   • 2010-005A
   • 36395

Data startu: 11 lutego 2010 roku o godzinie 15:23:00,319 czasu uniwersalnego
Masa całkowita obserwatorium: 3200 kg

Opis misji
SDO (Solar Dynamics Observatory) jest pierwszą misją programu "Living With a Star". Głównym celem misji jest zrozumienie (i jeśli się da przewidzenie) aktywności słonecznej i jej wpływu na Ziemię. Na podstawie danych z SDO naukowcy spróbują określić w jaki sposób generowane jest słoneczne pole magnetyczne, jak energia magnetyczna jest przetwarzana i uwalniana w przestrzeń kosmiczną.

Instrumenty naukowe
Solar Dynamics Obserwatory zostało wyposażone w trzy instrumenty naukowe: AIA, EVE i HMI. Łączna masa instrumentów SDO wynosi 290 kilogramów.

   • AIA (Atmospheric Imaging Assembly) - instrument składa się z czterech teleskopów przeznaczonych do obserwacji powierzchni i atmosfery Słońca. AIA wyposażony jest w zestaw dziesięciu odpowiednio dobranych filtrów widmowych.

   • EVE (Extreme Ultraviolet Variability Experiment) - zestaw czterech przyrządów, których zadaniem jest pomiar zmienności natężenia promieniowania EUV (ekstremalny ultrafiolet).

   • HMI (Helioseismic and Magnetic Imager) - instrument przeznaczony do badania słonecznych pól magnetycznych, także tych pod powierzchnią Słońca (dzięki heliosejsmologii). Kluczowym zadaniem HMI jest również zbadanie słonecznego dynama magnetycznego.

Przebieg misji
   • 25 maja - 2 czerwca 2008 - SDO został poddany testom wibracyjnym i akustycznym.
   • 16 lipca - 16 sierpnia 2008 - SDO został poddany testom termicznym w specjalnej komorze próżniowej.
   • 11 lutego 2010 - o godzinie 15:23:00,319 czasu uniwersalnego z platformy SLC 41 wystartowała rakieta nośna Atlas 5 (wersja 401) z obserwatorium SDO na pokładzie.
   • 16 marca 2010 - po jedenastu manewrach podnoszenia i korygowania orbity, obserwatorium słoneczne zostało umieszczone na zaplanowanej orbicie geosynchronicznej.
   • 21 kwietnia 2010 - NASA oficjalnie opublikowała pierwsze zdjęcia wykonane przez kamery obserwatorium.
   • 19 stycznia 2015 - o godzinie 17:49 czasu uniwersalnego instrument AIA wykonał 100-milionowe zdjęcie Słońca. Więcej...
Data ostatniej aktualizacji: