Sondy księżycowe

sondy księżycowe

Poniższa tabela zawiera chronologiczne (wg startów) zestawienie bezzałogowych misji sond księżycowych. Ich celem jest (lub było) miękkie wylądowanie na powierzchnia Księżyca, wejście na orbitę lub przelot w jego bliskim sąsiedztwie. Do tej kategorii zaliczono także sondy, które z jakichś powodów (np. katastrofy rakiety nośnej lub awaria górnego stopnia) nie zdołały opuścić pola grawitacyjnego Ziemi.

L.p.
Nazwa (agencja/kraj)
Data
Masa