Chang'e 2

Sonda Chang'e 2

Nazwa: Chang'e 2
Data startu: 1 października 2010
Masa startowa: 2480 kg
Rakieta nośna: Long March 3C
Koszt: 134 mln USD

Cel misji

Sonda Chang'e 2 jest drugą chińską sondą księżycową, która została wystrzelona w ramach pierwszej fazy chińskiego programu eksploracji Księżyca. Chang'e 2 został umieszczony na orbicie księżycowej o wysokości 100 kilometrów, skąd przez okres 6 miesięcy prowadził badania Księżyca. Po tym czasie obniżono peryselenium orbity do 15 kilometrów i orbiter kontynuował badania. Rok po wejściu na orbitę, Chang'e 2 opuścił Księżyc i poprzez punkt L2 w układzie Ziemia-Słońce udał się na spotkanie z planetoidą Toutatis. Sonda kontynuowała badania prowadzone przez Chang'e 1: sfotografowała powierzchnię Księżyca, zbadała rozkład kilkunastu pierwiastków na powierzchni, oszacowała grubość regolitu oraz przeprowadziła badania środowiska radiacyjnego. Za pomocą znacznie lepszej kamery Chang'e 2 sfotografowała przyszłe lądowiska dla wypraw bezzałogowych oraz przeprowadziła testy kluczowych technologii umożliwiających miękkie lądowanie na powierzchni Księżyca. W obecnej fazie misji testowane są techniki komunikacji ze znacznie oddaloną sondą.

Budowa sondy

Niewiele wiadomo o budowie samej sondy. Kadłub Chang'e 2 powstał na bazie platformy satelitarnej DFH-3, jako egzemplarz zapasowy dla Chang'e 1. Jednak po sukcesie tej sondy, konstrukcja została przystosowana do nowej misji.

Instrumenty naukowe

Orbiter Chang'e 2 został wyposażony w pięć instrumentów naukowych (OIS, LA, GXRS, MD i SEMS). Są to instrumenty identyczne z tymi, które zainstalowane były w sondzie Chang'e 1. Znacznie ulepszono jednak kamerę OIS oraz dalmierz laserowy LA.

 • OIS (Optical Imaging System) jest przyrządem składającym się z dwóch instrumentów: CCD Stereo Camera i Interferometer Spectrometer Imager. Pierwszy instrument to kamera stereo, która będzie wykonywać zdjęcia o rozdzielczości 10 metrów (dla porównania Chang'e 1 wykonywał zdjęcia o rozdzielczości 120 metrów). Drugi instrument jest spektrometrem obrazującym, który może wykonywać multispektralne zdjęcia powierzchni Księżyca w zakresie widmowym od 480 nm do około 960 nm. Rozdzielczość takich zdjęć wynosić będzie 200 metrów.
 • LA (Laser Altimeter) - altimetr laserowy posłuży do wykonania mapy topograficznej powierzchnia Księżyca. Składa się z nadajnika laserowego (laser Nd:YAG emitujący impulsy o długość fali 1064 nm, z częstotliwością 5 Hz) oraz odbiornika powracających sygnałów.
 • GXRS (Gamma/X-Ray Spectrometers) - spektrometry promieniowania rentgenowskiego i gamma. Rejestrując promieniowanie rentgenowskie i gamma emitowane przez materię powierzchni księżycowej, spektrometry te będą mogły zidentyfikować pierwiastki takie jak potas, tor, uran, tlen, krzem, magnez, glin, wapń, tellur, tytan, sód, mangan, chrom i lantan oraz opracować mapę ich rozkładu na powierzchni. Spektrometr rentgenowski może rejestrować promieniowanie o energii od 0,5 do 60 keV, natomiast spektrometr gamma od 300 keV do 9 MeV.
 • MD (Microwave Detector) - radiometr mikrofalowy. Instrument mierzył grubość regolitu księżycowego oraz temperaturę powierzchni z dokładnością do 0,5 K. Przyrząd składał się z anteny odbiornika i czterech anten kompensujących promieniowanie kosmiczne. Antena mogła odbierać promieniowanie mikrofalowe w czterech zakresach częstotliwości (3; 7,8; 19,35 oraz 37 GHz) - spodziewana głębokość penetracji gruntu to odpowiednio 30 m, 20 m, 10 m i 1 metr.
 • SEMS (Space Environment Monitor System) zestaw instrumentów do monitoringu środowiska kosmicznego. Składał się z detektora wysokoenergetycznych cząstek słonecznych (High-Energy Solar Particle Detector - HESPD) oraz dwóch detektorów niskoenergetycznych jonów (Low-Energy Ion Detector LEID). HESPD składał się z sześciu czujników i może mierzyć protony o energiach od 4 MeV do 400 MeV, elektrony o energiach od 0,095 MeV do 2,2 MeV oraz strumień cięższych jonów (takich jak hel, lit, węgiel) o energiach w zakresie od 13 MeV do 730 MeV. LEID mógł mierzyć strumień jonów wiatru słonecznego o energiach od 0,5 keV do 20 keV.
Historia
 • 30 września 2010 - około 1:00 UTC rozpoczął się 5-godzinny proces tankowania paliwa do zbiorników pierwszego i drugiego stopnia rakiety nośnej.
 • 1 października 2010 - o godzinie 10:59:57 UTC, z Xichang Satellite Launch Center (prowincja Syczuan) wystartowała rakieta nośna Long March 3C z drugą chińską sondą księżycową Chang'e 2 na pokładzie.
 • 2 października 2010 - za pomocą silniczków orientacji przestrzennej sonda Chang'e 2 wykonała pierwszy manewr korekty swojej trajektorii (TCM-1).
 • 6 października 2010 - o godzinie 3:06 UTC, rozpoczął się 32-minutowy manewr hamowania, który umieścił sondę na orbicie księżycowej o okresie obiegu 12 godzin (100 na 8 000 kilometrów).
 • 8 października 2010 - o godzinie 2:45 UTC sonda rozpoczęła 17-minutowy manewr hamowania, który umieścił ją na orbicie o okresie obiegu 3,5 godziny (100 na 1825 kilometrów).
 • 9 października 2010 - o godzinie 3:17 UTC sonda rozpoczęła 15-minutowy manewr hamowania, który umieścił ją na kołowej orbicie o wysokości 100 kilometrów i okresie obiegu 118 minut.
 • 1 kwietnia 2011 - zakończyła się 6-miesięczna misja główna.
 • 9 czerwca 2011 - o 9:10 czasu uniwersalnego, sonda Chang'e 2 opuściła orbitę Księżyca i udała się w 85-dniową podróż do punktu libracyjnego L2 w układzie Ziemia-Słońce.
 • 28 sierpnia 2011 - sonda dotarła do punktu libracyjnego L2 w układzie Ziemia-Słońce.
 • 15 kwietnia 2012 - sonda opuściła orbitę wokół punktu libracyjnego L2 w układzie Ziemia-Słońce i rozpoczęła podróż na spotkanie z planetoidą 4179 Toutatis.
 • 13 grudnia 2012 - o godzinie 8:30:09 czasu uniwersalnego, chińska sonda kosmiczna Chang'e 2 przeleciała w odległości 3,2 kilometra od planetoidy 4179 Toutatis.
 • 13 lipca 2013 - około 17:00 UTC sonda Chang'e 2 osiągnęła odległość 50 milionów kilometrów od Ziemi.
 • 14 lutego 2014 - sonda Chang'e 2 osiągnęła odległość 70 milionów kilometrów od Ziemi.
 • Lipiec 2014 - sonda Chang'e 2 osiągnęła odległość 100 milionów kilometrów od Ziemi.
Linki zewnętrzne

[1] Chang'e 2 - Informacje o misji sondy na stronie NASA NSSDC.

Wyszukaj

Znajdziesz mnie tu...

Misje sond kosmicznych na YouTubeMisje sond kosmicznych na InstagramieMisje sond kosmicznych na FacebookuMisje sond kosmicznych na TwitterzeMisje sond kosmicznych na Google+