Cassini/Huygens

Sonda Cassini/Huygens

Nazwa: Cassini/Huygens
Data startu: 15 października 1997
Masa: 5655 kg
Rakieta nośna: Titan IVB/Centaur
Koszt: ~ 3,26 mld USD

Cel misji

Sonda składa się z orbitera Cassini oraz próbnika atmosferycznego/lądownika Huygens. Głównymi zadaniami sondy są: 1. zbadanie trójwymiarowej struktury i dynamiki pierścieni; 2. określenie składu powierzchniowego księżyców Saturna oraz historii geologicznej każdego z nich; 3. scharakteryzowanie ciemnej materii na Japetosie oraz jej źródła; 4. zbadanie trójwymiarowej struktury i dynamiki magnetosfery; 5. zbadanie dynamiki atmosfery Saturna; 6. zbadanie atmosfery Tytana i jego powierzchni.

Budowa sondy

Kształt korpusu sondy powstał na bazie cylindra o długości około 6,8 metra. Wewnątrz cylindra znajdują się zbiorniki paliwa oraz utleniacza. Na podstawie cylindra zamontowano dwa silniki główne (w tym jeden zapasowy). Po jego bokach, w dolnej części zainstalowano trzy generatory RTG oraz wsporniki silniczków orientacji przestrzennej. Powyżej zainstalowano instrumenty naukowe i próbnik Huygens. W górnej części zamontowano całą elektronikę sondy oraz 11-metrowy maszt magnetometru. Na górnej ściance zamocowano dysk anteny wysokiego zysku (HGA) o średnicy 4 metrów.

Orientacja przestrzenna sondy Cassini utrzymywana jest w trybie trójosiowym za pomocą trzech zamachowych kół stabilizacyjnych (ang. reaction wheel) ustawionych w trzech prostopadłych osiach sondy lub przez szesnaście hydrazynowych silniczków korekcyjnych o ciągu 0,5 N (rozmieszczonych w czterech grupach po cztery silniczki). System orientacji przestrzennej i nawigacyjny bazuje na danych otrzymywanych z trzech inercyjnych jednostek IRU (wyposażonych w innowacyjne "półprzewodnikowe" żyroskopy i akcelerometry) oraz kamery "szukacze gwiazd" (które porównywane są następnie z pokładowym katalogiem pozycji 5000 gwiazd). System orientacji wyposażony jest w dwa komputery (jeden zapasowy) z 512 kB pamięci RAM i 8 kB pamięci PROM.

System napędowy składa się z dwóch silników głównych (jeden zapasowy) o ciągu 445 N każdy. Silniki zasilane są mieszanką czterotlenku azotu (utleniacz) i monometylohydrazyny (paliwo). Poszczególne składniki zgromadzone są w dwóch oddzielnych zbiornikach. Łączna masa mieszanki paliwowej w chwili startu wynosiła 3132 kilogramów. Jeden z silników głównych używany był/jest do wykonania większych (zmiana prędkości powyżej 5 m/s) korekt trajektorii/orbity oraz do wejścia na orbitę Saturna. Mniejsze korekty (poniżej 5 m/s) zazwyczaj wykonywane są przy użyciu silniczków korekcyjnych.

Sonda zasilana jest z trzech radioizotopowych generatorów termoelektrycznych (RTG). Każdy RTG zawierał 10,9 kilogramów dwutlenku plutonu (PuO2) i w chwili startu generował około 300 W mocy. Po 11-letniej misji głównej generowana moc spadła do około 210 W.

Komunikacja z sondą odbywa się w paśmie X na częstotliwości 8,4 GHz (downlink) i 7,2 GHz (uplink). Orbiter został wyposażony w dużą 4-metrową antenę wysokiego zysku (HGA) i dwie anteny niskiego zysku (LGA).

W celu ochrony termicznej sonda Cassini została pokryta wielowarstwową folią izolacyjną. Do ochrony przed intensywnym promieniowanie słonecznym (w wewnętrznej części Układu Słonecznego) został użyty 4-metrowej średnicy dysk anteny HGA, natomiast nadmiar ciepła z elektroniki był wypromieniowywany przez specjalne radiatory. W zewnętrznych rejonach Układu Słonecznego niezbędne ciepło dostarczane jest przez specjalne grzejniki elektryczne (kontrolowane przez komputer główny) oraz 82 małe grzejniki radioizotopowe (każdy o mocy 1 W).

Sercem sondy jest komputer GVSC 1750A (programowany w języku Ada) wyposażony w 512 kB pamięci RAM i 8 kB PROM. Dane inżynieryjne i naukowe przed retransmisją zapisywane są na dwóch urządzeniach rejestracyjnych typu flash (jeden zapasowy) o pojemności 2 Gb.

Instrumenty naukowe orbitera Cassini

Sonda została wyposażona w dwanaście instrumentów naukowych: CAPS, CDA, CIRS, INMS, ISS, MAG, MIMI, Radar, RPWS, RSS, UVIS oraz VIMS. Łączna masa instrumentów naukowych sondy Cassini wynosi około 268 kilogramów.

 • CAPS (Cassini Plasma Spectrometer) - instrument mierzy energie i ładunki elektryczne takich cząstek jak elektrony i jony (protony). Przyrząd składa się z trzech podzespołów: spektrometru elektronów (mierzy energie elektronów w zakresie od 0,7 do 30 000 eV), spektrometru jonów (określa energie jonów w zakresie od 1 eV do 50 keV) i spektrometru masowego jonów (energie w zakresie od 1 eV do 50 keV). Specjalny siłownik zapewnia 208° obrót zespołu czujników.
 • CDA (Cosmic Dust Analyzer) - detektor uderzeń cząstek pyłu. Za pomocą sensorów HRD i DA instrument mierzy ładunek elektryczny cząstek pyłu, kierunek z którego cząstka nadleciała oraz jej prędkość oraz masę i skład chemiczny cząstki pyłu. Instrument może być obracany wzdłuż jednej z osi o kąt 270°.
 • CIRS (Composite Infrared Spectrometer) - spektrometr podczerwieni. Instrument składa się z dwóch spektrometrów: dalekiej oraz środkowej podczerwieni. Spektrometr dalekiej podczerwieni pracuje w zakresie od 16,67 do 1000 mikrometrów i wyposażony jest w dwa czujniki termoelektryczne jako detektory. Spektrometr średniej podczerwieni pracuje w zakresie od 7,16 do 16,67 mikrometrów i wyposażony jest w dwie liniowe (1 x 10) matryce detektorów HgCdTe.
 • INMS (Ion and Neutral Mass Spectrometer) - spektrometr jonów i cząstek neutralnych. Instrument określi skład i strukturę jonów dodatnich i cząstek neutralnych w górnych warstwach atmosfery Tytana i magnetosferze Saturna. Zbada także przestrzeń w bezpośrednim otoczeniu pierścieni i lodowych księżyców Saturna.
 • ISS (Imaging Science Subsystem) - przyrząd składa się z dwóch kamer: szerokokątnej i wąskokątnej. Kamera szerokokątna została wyposażona w teleskop o ogniskowej 200 mm i polu widzenia 3,5°, dwa zestawy po dziewięć filtrów widmowych (zakres pracy 380-1100 nm) oraz detektor CCD o matrycy 1024 na 1024 piksele. Kamera wąskokątna została wyposażona w teleskop o ogniskowej 2000 mm i polu widzenia 0,35°, dwa zestawy po dwanaście filtrów widmowych (zakres pracy 200-1100 nm) oraz detektor CCD o matrycy 1024 na 1024 piksele.
 • MAG (Dual Technique Magnetometer) - instrument mierzy siłę i kierunek pola magnetycznego w pobliżu sondy. Został wyposażony w magnetometr typu "fluxgate" oraz wektorowo-skalarny magnetometr helowy. Ze względu na prądy elektryczne generowane przez sondę, magnetometry zostały umieszczone na 11-metrowym rozkładanym maszcie.
 • MIMI (Magnetospheric Imaging Instrument) - instrument wykonuje zdjęcia plazmy w otoczeniu Saturna, określa ładunek i skład jonów. Składa się z trzech przyrządów: LEMMS, CHEMS oraz INCA. LEMMS mierzy nisko- i wysokoenergetyczne protony, jony i kątowy rozkład elektronów. CHEMS - spektrometr masowy mierzy ładunek i skład jonów. INCA określa trójwymiarowy rozkład jonów magnetosferycznych, określa ich prędkość oraz przybliżony skład.
 • RADAR (Titan Radar Mapper) - Radar Cassini może działać w trzech trybach: obrazowania (metodą SAR), altimetrycznym i radiometrycznym. W trybie obrazowania wysyła wiązkę fal radiowych o częstotliwości 13,78 GHz (pasmo Ku) i odbiera powracające echo. Rozdzielczość zdjęć w zależności od odległości waha się w zakresie od 0,35 do 1,7 km. W trybie altimetrycznym (ta sama częstotliwość) bada ukształtowanie terenu z rozdzielczością 24-27 km (horyzontalnie) i 90-150 m wertykalnie. W pasywnym trybie radiometrycznym, przyrząd odbiera fale radiowe emitowane przez badany obiekt. Rozdzielczość od 7 do 310 kilometrów.
 • RPWS (Radio and Plasma Wave Science) - instrument do badania fal radiowych i plazmy. Instrument składa się z trzech przyrządów: czujnika pola elektrycznego, czujnika pola magnetycznego i próbnika Langmuira. Czujnik pola elektrycznego składa się z trzech wzajemnie prostopadłych 10-metrowych anten, które służą do wykrywania fal plazmowych o częstotliwości od 1 Hz do 16 MHz. Czujnik pola magnetycznego składa się z trójosiowej anteny cewkowej, która zdolna jest do detekcji zmiennego pola magnetycznego o częstotliwości od 1 Hz do 12,6 kHz. Próbnik Langmuira bada gęstość elektronów i ich temperaturę.
 • RSS (Radio Science Subsystem) - eksperyment radiowy pozwalający na pomiar sił (np. grawitacyjnych) działających na sondę dzięki niewielkim zmianom częstotliwości sygnału radiowego emitowanego przez sondę w kierunku anten naziemnych. Pozwala także określić własności materii (np. atmosfery lub pierścieni), która znajdzie się pomiędzy sondą a Ziemią.
 • UVIS (Ultraviolet Imaging Spectrograph) - ultrafioletowy spektrograf obrazujący. Składa się z czterech teleskopów: dwa dla spektrometrów obrazujących (zakresy pracy: pierwszy 56-118 nm, drugi 118-190 nm), teleskop fotometru - do pomiaru zakryć gwiazd przez pierścienie lub atmosfery oraz teleskop do pomiaru rozpowszechnienia wodoru i deuteru (w świetle ich lini α-Lyman).
 • VIMS (Visible and Infrared Mapping Spectrometer) - spektrometr światła widzialnego (VIMS-V) i podczerwieni (VIMS-IR). Spektrometr VIMS-V składa się z teleskopu o średnicy 4,5 cm, szczeliny wejściowej, siatki dyfrakcyjnej oraz detektora CCD o matrycy 256 na 512 pikseli. Widmowy zakres pracy: 350-1700 nm. Spektrometr VIMS-IR składa się z teleskopu o średnicy aperatury 23 cm, szczeliny wejściowej, siatki dyfrakcyjnej i jednowymiarowego detektora InSb. Spektralny zakres pracy: 850-5100 nm.

Instrumenty naukowe próbnika Huygens

Próbnik Huygens został wyposażony w sześć instrumentów naukowych: HASI, DWE, DISR, GC/MS, ACP i SSP.

 • HASI (Huygens Atmospheric Structure Instrument).
 • DWE (Doppler Wind Experiment).
 • DISR (Descent Imager/Spectral Radiometer).
 • GC/MS (Gas Chromatograph Mass Spectrometer).
 • ACP (Aerosol Collector and Pyrolyser).
 • SSP (Surface Science Package).

Historia
 • 15 października 1997 - o godzinie 8:43:00 czasu uniwersalnego z platformy startowej LC-40 wystartowała rakieta nośna Titan IVB/Centaur z zestawem sond Cassini/Huygens na pokładzie.
 • 26 kwietnia 1998 - o godzinie 13:44 czasu uniwersalnego nastąpił pierwszy przelot Cassini obok Wenus i asysta grawitacyjna.
 • 24 czerwca 1999 - o godzinie 20:29:55 czasu uniwersalnego sonda Cassini przeleciała w odległości 602,6 kilometra od powierzchni Wenus, realizując tym samym manewr wsparcia grawitacyjnego.
 • 18 sierpnia 1999 - o godzinie 3:28 czasu uniwersalnego sonda Cassini przeleciała w odległości 1171 kilometrów od powierzchni Ziemi, realizując tym samym manewr wsparcia grawitacyjnego.
 • 23 stycznia 2000 - o godzinie 9:58 czasu uniwersalnego sonda Cassini przeleciała w odległości 1,5 miliona kilometrów od asteroidy 2685 Masursky.
 • 30 grudnia 2000 - o godzinie 10:04 czasu uniwersalnego sonda Cassini przeleciała w odległości 10 milionów kilometrów od Jowisza, realizując tym samym ostatni manewr wsparcia grawitacyjnego.
 • 11 czerwca 2004 - o godzinie 20:56 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 2068 kilometrów od jednego z księżyców Saturna - Febe.
 • 1 lipca 2004 - o godzinie 2:36 czasu uniwersalnego główny silnik sondy Cassini rozpoczął 96-minutowy manewr wejścia na orbitę Saturna. O 3:54 sonda zwolniła wystarczająco aby wejść na orbitę, a o 4:03 sonda zbliżyła się na odległość 19 980 kilometrów od poziomu chmur Saturna. O 4:12 silnik zakończył pracę - zmiana prędkości 626,17 m/s.
 • 2 lipca 2004 - pierwszy odległy przelot sondy obok Tytana.
 • 26 października - nastąpił drugi przelot obok Tytana (zwany Titan-A).
 • 13 grudnia 2004 - nastąpił trzeci przelot obok Tytana (Titan-B).
 • 24 grudnia 2004 - o godzinie 2:00 UTC próbnik Huygens oddzielił się od orbitera Cassini.
 • 31 grudnia 2004 - o godzinie 18:45:37 UTC nastąpił przelot Cassini w odległości 122 645 kilometrów od powirzchni Japeta.
 • 14 stycznia 2005 - o godzinie 9:06 UTC próbnik Huygens wszedł w atmosferę Tytana i osiadł na jego powierzchni około dwie godziny później.
 • 15 lutego 2005 - czwarty przelot Cassini obok Tytana (T3) - sonda zbliżyła się maksymalnie na odległość 1577 kilometrów.
 • 17 lutego 2005 - pierwszy bliski (1176 km) przelot Cassini obok Enceladusa (E3).
 • 9 marca 2005 - drugi bliski (504 km) przelot Cassini obok Enceladusa (E4).
 • 31 marca 2005 - bliski (2402 km) przelot Cassini obok Tytana (T4).
 • 16 kwietnia 2005 - bliski (1025 km) przelot Cassini obok Tytana (T5).
 • 14 lipca 2005 - trzeci bliski (172 km) przelot Cassini obok Enceladusa (E5).
 • 22 sierpnia 2005 - bliski (3669 km) przelot Cassini obok Tytana (T6).
 • 7 września 2005 - bliski (1075 km) przelot Cassini obok Tytana (T7).
 • 24 września 2005 - bliski (1503 km) przelot obok Tetydy.
 • 26 września 2005 - bliski (505 km) przelot obok księżyca Hyperion.
 • 11 października 2005 - bliski (500 km) przelot obok księżyca Dione.
 • 28 października 2005 - bliski (1353 km) przelot obok Tytana (T8).
 • 26 listopada 2005 - bliski (500 km) przelot obok księżyca Rea.
 • 26 grudnia 2005 - kolejny przelot (10 408 km) obok Tytana (T9).
 • 15 stycznia 2006 - bliski (2043 km) przelot obok Tytana (T10).
 • 27 lutego 2006 - bliski (4368 km) przelot obok Tytana (T11).
 • 18 marca 2006 - bliski (1951 km) przelot obok Tytana (T12).
 • 30 kwietnia 2006 - bliski (1855 km) przelot obok Tytana (T13).
 • 20 maja 2006 - bliski (1879 km) przelot obok Tytana (T14).
 • 2 lipca 2006 - bliski (1905 km) przelot obok Tytana (T15).
 • 22 lipca 2006 - bliski (950 km) przelot obok Tytana (T16).
 • 7 września 2006 - bliski (1000 km) przelot obok Tytana (T17).
 • 23 września 2006 - bliski (960 km) przelot obok Tytana (T18).
 • 9 października 2006 - bliski (980 km) przelot obok Tytana (T19).
 • 25 października 2006 - bliski (1030 km) przelot obok Tytana (T20).
 • 12 grudnia 2006 - bliski (1000 km) przelot obok Tytana (T21).
 • 28 grudnia 2006 - bliski (1300 km) przelot obok Tytana (T22).
 • 13 stycznia 2007 - bliski (1000 km) przelot obok Tytana (T23).
 • 22 lutego 2007 - bliski (1000 km) przelot obok Tytana (T25).
 • 10 marca 2007 - bliski (980 km) przelot obok Tytana (T26).
 • 26 marca 2007 - bliski (1010 km) przelot obok Tytana (T27).
 • 10 kwietnia 2007 - bliski (990 km) przelot obok Tytana (T28).
 • 26 kwietnia 2007 - bliski (980 km) przelot obok Tytana (T29).
 • 12 maja 2007 - bliski (960 km) przelot obok Tytana (T30).
 • 28 maja 2007 - bliski (2300 km) przelot obok Tytana (T31).
 • 13 czerwca 2007 - bliski (975 km) przelot obok Tytana (T32).
 • 27 czerwca 2007 - bliski (11 772 km) przelot obok księżyca Tetyda.
 • 29 czerwca 2007 - bliski (1932 km) przelot obok Tytana (T33).
 • 19 lipca 2007 - bliski (1332 km) przelot obok Tytana (T34).
 • 30 sierpnia 2007 - bliski (5737 km) przelot obok księżyca Tetyda.
 • 31 sierpnia 2007 - bliski (3326 km) przelot obok Tytana (T35).
 • 10 września 2007 - bliski (1644 km) przelot obok księżyca Japeta.
 • 2 października 2007 - bliski (975 km) przelot obok Tytana (T36).
 • 19 listopada 2007 - bliski (1000 km) przelot obok Tytana (T37).
 • 5 grudnia 2007 - bliski (1300 km) przelot obok Tytana (T38).
 • 21 grudnia 2007 - bliski (970 km) przelot obok Tytana (T39).
 • 5 stycznia 2008 - bliski (1010 km) przelot obok Tytana (T40).
 • 22 lutego 2008 - bliski (1000 km) przelot obok Tytana (T41).
 • 12 marca 2008 - bardzo bliski (52 km) przelot Cassini nad powierzchnią Enceladusa.
 • 25 marca 2008 - bliski (1000 km) przelot obok Tytana (T42).
 • 12 maja 2008 - bliski (1000 km) przelot obok Tytana (T43).
 • 28 maja 2008 - bliski (1400 km) przelot obok Tytana (T44).
 • 31 lipca 2008 - bliski (1613 km) przelot obok Tytana (T45).
 • 11 sierpnia 2008 - kolejny bardzo bliski (50 km) przelot nad powierzchnią Enceladusa.
 • 9 października 2008 - bardzo bliski (25 km) przelot Cassini nad powierzchnią Enceladusa.
 • 31 października 2008 - bliski (197 km) przelot Cassini nad powierzchnią Enceladusa.
 • 3 listopada 2008 - bliski (1105 km) przelot obok Tytana (T46).
 • 19 listopada 2008 - bliski (1023 km) przelot obok Tytana (T47).
 • 5 grudnia 2008 - bliski (960 km) przelot obok Tytana (T48).
 • 21 grudnia 2008 - bliski (971 km) przelot obok Tytana (T49).
 • 7 lutego 2009 - bliski (967 km) przelot obok Tytana (T50).
 • 27 marca 2009 - bliski (960 km) przelot obok Tytana (T51).
 • 4 kwietnia 2009 - bliski (4150 km) przelot obok Tytana (T52).
 • 20 kwietnia 2009 - bliski (3600 km) przelot obok Tytana (T53).
 • 5 maja 2009 - bliski (3244 km) przelot obok Tytana (T54).
 • 21 maja 2009 - bliski (965 km) przelot obok Tytana (T55).
 • 6 czerwca 2009 - bliski (968 km) przelot obok Tytana (T56).
 • 22 czerwca 2009 - bliski (955 km) przelot obok Tytana (T57).
 • 8 lipca 2009 - bliski (965 km) przelot obok Tytana (T58).
 • 24 lipca 2009 - bliski (955 km) przelot obok Tytana (T59).
 • 9 sierpnia 2009 - bliski (970 km) przelot obok Tytana (T60).
 • 25 sierpnia 2009 - bliski (970 km) przelot obok Tytana (T61).
 • 12 października 2009 - bliski (1300 km) przelot obok Tytana (T62).
 • 2 listopada 2009 - bliski (103 km) przelot Cassini nad powierzchnią Enceladusa (E7).
 • 12 listopada 2009 - bliski (1606 km) przelot Cassini nad powierzchnią Enceladusa (E8).
 • 12 grudnia 2009 - bliski (4850 km) przelot obok Tytana (T63).
 • 28 grudnia 2009 - bliski (955 km) przelot obok Tytana (T64).
 • 12 stycznia 2010 - bliski (1073 km) przelot obok Tytana (T65).
 • 28 stycznia 2010 - bliski (7490 km) przelot obok Tytana (T66).
 • 3 marca 2010 - bliski (1800 km) przelot Cassini obok niewielkiego księżyca Helena.
 • 5 kwietnia 2010 - bliski (7462 km) przelot obok Tytana (T67).
 • 7 kwietnia 2010 - bliski (503 km) przelot obok księżyca Dione (D2).
 • 28 kwietnia 2010 - bliski (100 km) przelot Cassini nad powierzchnią Enceladusa (E9).
 • 18 maja 2010 - bliski (438 km) przelot Cassini nad powierzchnią Enceladusa (E10).
 • 20 maja 2010 - bliski (1400 km) przelot obok Tytana (T68).
 • 5 czerwca 2010 - bliski (2044 km) przelot obok Tytana (T69).
 • 21 czerwca 2010 - bliski (880 km) przelot obok Tytana (T70).
 • 7 lipca 2010 - bliski (1005 km) przelot obok Tytana (T71).
 • 13 sierpnia 2010 - bliski (2502 km) przelot Cassini nad powierzchnią Enceladusa (E11).
 • 24 września 2010 - bliski (8175 km) przelot obok Tytana (T72).
 • 11 listopada 2010 - bliski (7921 km) przelot obok Tytana (T73).
 • 30 listopada 2010 - bliski (48 km) przelot Cassini nad powierzchnią Enceladusa (E12).
 • 21 grudnia 2010 - bliski (48 km) przelot Cassini nad powierzchnią Enceladusa (E13).
 • 11 stycznia 2011 - o godzinie 4:53 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 76 kilometrów od powierzchni Rei - największego lodowego księżyca Saturna (R3).
 • 18 lutego 2011 - o godzinie 16:04 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 3650 kilometrów od powierzchni Tytana - największego księżyca Saturna (T74).
 • 19 kwietnia 2011 - o godzinie 5:00 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 10 053 kilometrów od powierzchni Tytana - największego księżyca Saturna (T75).
 • 8 maja 2011 - o godzinie 22:53 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 1873 kilometrów od powierzchni Tytana - największego księżyca Saturna (T76).
 • 20 czerwca 2011 - o godzinie 18:32 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 1359 kilometrów od powierzchni Tytana - największego księżyca Saturna (T77).
 • 12 września 2011 - o godzinie 2:50 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 5821 kilometrów od powierzchni Tytana - największego księżyca Saturna (T78).
 • 1 października 2011 - około godziny 13:54 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 99 kilometrów od powierzchni jednego z większych lodowych księżyców Saturna - Enceladusa (E14).
 • 19 października 2011 - o godzinie 9:22 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 1231 kilometrów od powierzchni jednego z większych lodowych księżyców Saturna - Enceladusa (E15).
 • 6 listopada 2011 - o godzinie 4:49 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 496 kilometrów od powierzchni jednego z większych lodowych księżyców Saturna - Enceladusa (E16).
 • 12 grudnia 2011 - o godzinie 9:39 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 99 kilometrów od powierzchni jednego z większych lodowych księżyców Saturna - Dione (D3).
 • 13 grudnia 2011 - o godzinie 10:11 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 3586 kilometrów od powierzchni Tytana - największego księżyca Saturna (T79).
 • 2 stycznia 2012 - o godzinie 15:14 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 29 415 kilometrów od powierzchni Tytana - największego księżyca Saturna (T80).
 • 30 stycznia 2012 - o godzinie 13:40 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 31 131 kilometrów od powierzchni Tytana - największego księżyca Saturna (T81).
 • 19 lutego 2012 - o godzinie 8:43 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 3803 kilometrów od powierzchni Tytana - największego księżyca Saturna (T82).
 • 27 marca 2012 - o godzinie 18:30 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 74 kilometrów od powierzchni Enceladusa - jednego z większych lodowych księżyców Saturna (E17).
 • 14 kwietnia 2012 - o godzinie 14:02 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 74 kilometrów od powierzchni Enceladusa - jednego z większych lodowych księżyców Saturna (E18).
 • 2 maja 2012 - około godziny 9:30 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 74 kilometrów od powierzchni Enceladusa - jednego z większych lodowych księżyców Saturna (E19).
 • 20 maja 2012 - sonda Cassini przeleciała w odległości 1900 kilometrów od niewielkiego księżyca Methone oraz w odległości 54 000 kilometrów od księżyca Tetyda.
 • 22 maja 2012 - około godziny 1:10 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 955 kilometrów od powierzchni Tytana - największego księżyca Saturna (T83).
 • 7 czerwca 2012 - około godziny 0:07 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 959 kilometrów od powierzchni Tytana - największego księżyca Saturna (T84).
 • 24 lipca 2012 - około godziny 20:03 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 1012 kilometrów od powierzchni Tytana - największego księżyca Saturna (T85).
 • 26 września 2012 - około godziny 14:36 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 956 kilometrów od powierzchni Tytana - największego księżyca Saturna (T86).
 • 13 listopada 2012 - około godziny 10:22 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 973 kilometrów od powierzchni Tytana - największego księżyca Saturna (T87).
 • 29 listopada 2012 - około godziny 8:57 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 1014 kilometrów od powierzchni Tytana - największego księżyca Saturna (T88).
 • 17 lutego 2013 - około godziny 1:57 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 1978 kilometrów od powierzchni Tytana - największego księżyca Saturna (T89).
 • 9 marca 2013 - około godziny 18:17 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 997 kilometrów od powierzchni Rei - największego lodowego księżyca Saturna (R4).
 • 5 kwietnia 2013 - około godziny 21:43 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 1400 kilometrów od powierzchni Tytana - największego księżyca Saturna (T90).
 • 23 maja 2013 - około godziny 17:33 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 969,8 kilometra od powierzchni Tytana - największego księżyca Saturna (T91).
 • 10 lipca 2013 - około godziny 13:22 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 964 kilometra od powierzchni Tytana - największego księżyca Saturna (T92).
 • 26 lipca 2013 - około godziny 11:56 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 1400 kilometrów od powierzchni Tytana - największego księżyca Saturna (T93).
 • 12 września 2013 - około godziny 7:44 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 1400 kilometrów od powierzchni Tytana - największego księżyca Saturna (T94).
 • 2 lutego 2014 - około godziny 19:13 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 1236 kilometrów od powierzchni Tytana - największego księżyca Saturna (T98).
 • 6 marca 2014 - około godziny 16:27 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 1500 kilometrów od powierzchni Tytana - największego księżyca Saturna (T99).
 • 7 kwietnia 2014 - około godziny 13:41 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 963 kilometrów od powierzchni Tytana - największego księżyca Saturna (T100).
 • 17 maja 2014 - około godziny 16:12 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 2994 kilometrów od powierzchni Tytana - największego księżyca Saturna (T101).
 • 18 czerwca 2014 - około godziny 13:28 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 3659 kilometrów od powierzchni Tytana - największego księżyca Saturna (T102).
 • 20 lipca 2014 - około godziny 10:41 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 5103 kilometrów od powierzchni Tytana - największego księżyca Saturna (T103).
 • 21 sierpnia 2014 - bliski (964 km) przelot obok Tytana (T104).
 • 22 września 2014 - bliski (1400 km) przelot obok Tytana (T105).
 • 24 października 2014 - około godziny 2:51 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 1013 kilometrów od powierzchni Tytana - największego księżyca Saturna (T106).
 • 10 grudnia 2014 - bliski (980 km) przelot obok Tytana (T107).
 • 11 stycznia 2015 - około godziny 19:49 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 970 kilometrów od powierzchni Tytana - największego księżyca Saturna (T108).
 • 12 lutego 2015 - około godziny 17:08 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 1200 kilometrów od powierzchni Tytana - największego księżyca Saturna (T109).
 • 16 marca 2015 - bliski (2275 km) przelot obok Tytana (T110).
 • 7 maja 2015 - o godzinie 22:50:24 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 2722 kilometrów od powierzchni Tytana - największego księżyca Saturna (T111).
 • 31 maja 2015 - sonda przeleciała w odległości około 34 000 kilometrów od powierzchni niewielkiego księżyca Hyperiona. Był to ostatni ak bliski przelot Cassini obok tego księżyca.
 • 16 czerwca 2015 - o godzinie 20:12 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 517 kilometrów od powierzchni Dione - jednego z większych lodowych księżyców Saturna (D4).
 • 7 lipca 2015 - bliski (10 953 km) przelot obok Tytana (T112).
 • 17 sierpnia 2015 - sonda Cassini przeleciała w odległości 474 km od powierzchni księżyca Dione (D5). Był to ostatni bliski przelot sondy obok tego księżyca.
 • 28 września 2015 - bliski (1036 km) przelot obok Tytana (T113).
 • 14 października 2015 - sonda Cassini przeleciała w odległości 1839 km od powierzchni księżyca Enceladusa (E20).
 • 28 października 2015 - sonda przeleciała w odległości 49 km od powierzchni Enceladusa (E21).
 • 13 listopada 2015 - bliski (11 920 km) przelot obok Tytana (T114).
 • 19 grudnia 2015 - sonda Cassini przeleciała w odległości 4999 kmn od powierzchni Enceladusa (E22). Był to ostatni bliski przelot obok tego księżyca.
 • 16 stycznia 2016 - bliski (3548 km) przelot obok Tytana (T115).
 • 1 lutego 2016 - bliski (1400 km) przelot obok Tytana (T116).
 • 16 lutego 2016 - bliski (1018 km) przelot obok Tytana (T117).
 • 4 kwietnia 2016 - bliski (990 km) przelot obok Tytana (T118).
 • 6 maja 2016 - bliski (971 km) przelot obok Tytana (T119).
 • 2 czerwca 2016 - bliski (975 km) przelot obok Tytana (T120).
 • 25 lipca 2016 - bliski (976 km) przelot obok Tytana (T121).
 • 10 sierpnia 2016 - bliski (1698 km) przelot obok Tytana (T122).
Kolejne etapy misji
 • 26 września 2016 - bliski (1737 km) przelot Cassini obok Tytana.
 • 13 listopada 2016 - bliski (1582 km) przelot Cassini obok Tytana.
 • 29 listopada 2016 - bliski (3223 km) przelot Cassini obok Tytana.
 • 22 kwietnia 2017 - bliski (979 km) przelot Cassini obok Tytana.
 • 15 września 2017 - Cassini wchodzi w atmosferę Saturna i ulega zniszczeniu - koniec misji sondy.
Linki zewnętrzne

[1] Cassini Mission - Informacje o misji sondy na stronie NASA.
[2] Cassini: Mission to Saturn - Informacje o misji sondy na stronie JPL.
[3] Cassini-Huygens - Informacje o misji sondy na stronie ESA.
[4] ESA Science & Technology: Cassini-Huygens - Informacje o misji sondy na stronie ESA Science & Technology.

Wyszukaj

Znajdziesz mnie tu...

Misje sond kosmicznych na YouTubeMisje sond kosmicznych na InstagramieMisje sond kosmicznych na FacebookuMisje sond kosmicznych na TwitterzeMisje sond kosmicznych na Google+