Europa Multiple-Flyby Mission

Sonda Deep Space 1

Nazwa: Deep Space 1
Inne nazwy: New Millennium DS1
Data startu: 24 października 1998
Masa startowa: 486 kg
Rakieta nośna: Delta II (7326)
Koszt: ~ 152 mln USD

Cel misji

Deep Space 1 była pierwszą sondą programu New Millennium. Głównym zdaniem sondy było przetestowanie dwunastu eksperymentów technologicznych m.in. napędu jonowego, automatycznego systemu nawigacji, nowego typu baterii słonecznych, urządzeń telekomunikacyjnych oraz zminiaturyzowanych kamer i spektrometrów. Jeszcze w trakcie misji głównej sonda przeleciała obok planetoidy 9969 Braille. W trakcie przelotu sonda wykonywała zdjęcia (kształt, rozmiar i jasność planetoidy), gromadziła dane spektralne (skład mineralogiczny), określała oddziaływanie wiatru słonecznego na planetoidę oraz poszukiwała jej pola magnetycznego. W trakcie misji rozszerzonej sonda przeleciała obok komety 19P/Borrelly. W trakcie przelotu sonda wykonywała zdjęcia zarówno jądra jak i komy, gromadziła dane spektralne jądra, obserwowała pole magnetyczne oraz plazmę w otoczeniu komety.

Instrumenty naukowe

Sonda została wyposażona w trzy instrumenty naukowe: MICAS, PEPE i IDS.

 • MICAS (Miniature Integrated Camera Spectrometer) - zintegrowane spektrometry obrazujące światła widzialnego, ultrafioletu i podczerwieni. Dwa spektrometry pracujące w zakresie światła widzialnego (500-1000 nanometrów) wyposażone były w detektory CCD (jeden o matrycy 1024 na 1024 piksele oraz drugi o matrycy 256 na 256 piksele). Spektrometr ultrafioletu pracował w zakresie widmowym od 80 do 185 nanometrów, natomiast spektrometr podczerwieni w zakresie od 1,2 do 2,4 mikrometrów. Wszystkie cztery detektory wykorzystywały wspólny teleskop o średnicy aperatury 10 cm.
 • PEPE (Plasma Experiment for Planetary Exploration) - zestaw instrumentów zaprojektowanych do badania przestrzennego rozkładu plazmy wokół sondy. Przyrząd działał w dwóch trybach: 1. w trakcie pracy silnika jonowego badał jego wpływ na sondę i otoczenie; 2. dane naukowe gromadził w trakcie lotu swobodnego tzn. gdy silnik jonowy był wyłączony. PEPE był zdolny do mierzenia energii elektronów w zakresie od 10 eV do 10 keV, natomiast energię jonów w zakresie od 3 keV do 30 keV. Przyrząd mierzył także masy jonów w zakresie od 1 do 135 AMU (atomowej jednostki masy).
 • IDS (Ion Propulsion System Diagnostic Subsystem) - zestaw dwunastu czujników (obejmujących antenę fal plazmowych i dwa magnetometry), których głównym zadaniem było monitorowanie pracy jonowego systemu napędowego. Instrument ten mógł również wykonywać pomiary zakłóceń wiatru słonecznego oraz rejestrować sygnały spowodowane uderzeniami cząstek pyłu w sondę (w trakcie przelotu obok komety i planetoidy).

Historia
 • 24 października 1998 - o godzinie 12:08:00 czasu uniwersalnego, z platformy startowej 17A wystartowała rakieta nośna Delta II (wersja 7326) z sondą Deep Space 1 na pokładzie.
 • 26 października 1998 - około godziny 4:30 czasu uniwersalnego sonda przekroczyła orbitę Księżyca.
 • 6 listopada 1998 - sonda wykonała pierwsze zdjęcia instrumentem MICAS.
 • 10 listopada 1998 - przeprowadzono test funkcjonowania jonowego systemu napędowego.
 • 17 listopada 1998 - pierwszy test automatycznego systemu nawigacji optycznej.
 • 24 listopada - 8 grudnia 1998 - przez ten okres pracował jonowy system napędowy, który zmienił prędkość sondy o około 450 km/h.
 • 13 lipca 1999 - zakończono wszystkie kluczowe testy eksperymentów technologicznych.
 • 29 lipca 1999 - o godzinie 4:46 czasu uniwersalnego sonda przeleciała 26 kilometrów nad powierzchnią planetoidy 9969 Braille.
 • 18 września 1999 - koniec misji głównej Deep Space 1.
 • 11 listopada 1999 - awaria kamery nawigacyjnej (star tracker) spowodowała konieczność rezygnacji z przelotu sondy obok komety Wilson-Harrington.
 • 22 września 2001 - o godzinie 22:29:33 czasu uniwersalnego sonda przeleciała w odległości 2171 kilometrów od jądra komety 19P/Borrelly.
 • 18 grudnia 2001 - około godziny 20:00 czasu uniwersalnego wyłączono silnik jonowy sondy i zakończono niezwykle udaną misję sondy Deep Space 1.
Linki zewnętrzne

[1] Solar System Exploration: Deep Space 1 - Informacje o misji sondy na stronie NASA Solar System Exploration.
[2] Deep Space 1 Mission - Informacje o misji sondy na stronie JPL.

Wyszukaj

Znajdziesz mnie tu...

Misje sond kosmicznych na YouTubeMisje sond kosmicznych na InstagramieMisje sond kosmicznych na FacebookuMisje sond kosmicznych na TwitterzeMisje sond kosmicznych na Google+