InSight

Sonda InSight

Nazwa: InSight
Inne nazwy: Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport
Data startu: 5 maja 2018
Masa startowa: 358 kg
Rakieta nośna: Atlas V (401)
Koszt: ~ 425 mln USD

Cel misji

Celem misji będzie badanie składu i struktury wewnętrznej Marsa oraz zebranie danych pomocnych w zrozumieniu procesu formowania się i ewolucji planet skalistych. Lądownik przeprowadzi trzy eksperymenty: (1) sejsmometr, mierzący trzęsienia marsjańskie, pozwoli zbadać strukturę i właściwości materii od skorupy aż po jądro; (2) podpowierzchniowy próbnik termiczny będzie monitorował strumień ciepła wydobywający się z wnętrza planety; (3) dopplerowski eksperyment radiowy, który umożliwi badanie nieznacznych zachwiań osi rotacji planety, dostarczy informacji o rozmiarze i właściwościach jądra planety. Kierownikiem naukowym projektu jest Bruce Banerdt z Jet Propulsion Laboratory w Pasadenie.

Instrumenty naukowe

Lądownik zostanie wyposażony w trzy instrumenty naukowe: SEIS (dostarczony przez francuską CNES), HP3 (dostarczony przez niemiecki DLR) oraz RISE. Dodatkowo lądownik zostanie wyposażony w dwie kamery: jedna z nich zostanie umieszczona na pokładzie lądownika (zapewni widok na pokład oraz okoliczny teren); druga zostanie umieszczona pod pokładem (zapewni widok na nogi lądownika oraz teren nie widoczny z górnej kamery).

 • SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure)
 • HP3 (Heat Flow and Physical Properties Package)
 • RISE (Rotation and Interior Structure Experiment)

Historia
 • 5 maja 2011 - specjalna komisja NASA wybrała do dalszego opracowywania (do tzw. Fazy A) trzy koncepcje misji kosmicznych - wśród nich znalazł się projekt InSight (znany wówczas jako GEMS)..
 • 20 sierpnia 2012 - specjalna komisja wybrała do realizacji projekt InSight - będzie to dwunasta misja programu Discovery.
 • 4 września 2013 - zawężono liczbę lądowisk InSight z 22 do 4 - wszystkie cztery miejsca znajdują się w pasie równikowym Marsa w rejonie zwanym Elysium Planitia.
 • 11 lutego 2014 - Charles Bolden (NASA) i Jean-Yves Le Gall (CNES) podpisali porozumienie o współpracy tych agencji w ramach misji lądownika marsjańskiego InSight. Francuzi zobowiązali się dostarczyć instrument SEIS.
 • 16 maja 2014 - specjalna komisja obradująca w ramach tzw. krytycznego przeglądu projektu (CDR) pozytywnie zaopiniowała plany misji InSight i dała zielone światło do rozpoczęcia fazy budowy lądownika, jego instrumentów oraz niezbędnej infrastruktury.
 • 17 listopada 2014 - budowa lądownika InSight weszła w fazę ALTO (faza montażu, testów i przygotowania do startu).
 • maj 2015 - rozpoczeła się faza testów środowiskowych lądownika.
 • 22 grudnia 2015 - na zwołanej konferencji prasowej kierownictwo NASA poinformowało o 2-letnim opóźnieniu startu rakiety nośnej z InSight na pokładzie.
 • 5 maja 2018 - o godzinie 11:05 UTC z platformy startowej SLC-3E Vandenberg Air Force Base wystartowała rakieta nośna Atlas V (wersja 401) z sondą marsjańską InSight na pokładzie.
 • 26 listopada 2018 - o 19:52:59 UTC nastąpiło lądowanie InSight na powierzchni Marsa (Elysium Planitia, w punkcie o współrzędnych 4.5°N i 135.0°E.
 • 19 grudnia 2018 - za pomocą automatycznego wysięgnika, instrument SEIS został umieszczony na gruncie marsjańskim, w odległości 1,636 metra od lądownika.
Kolejne etapy misji
 • 24 listopada 2020 - planowane zakończenie misji InSight.
Linki zewnętrzne

[1] InSight: Introduction - Informacje o misji sondy na stronie JPL.
[2] InSight: NASA - Informacje o misji sondy na stronie NASA.

Wyszukaj

Znajdziesz mnie tu...

Misje sond kosmicznych na YouTubeMisje sond kosmicznych na InstagramieMisje sond kosmicznych na FacebookuMisje sond kosmicznych na TwitterzeMisje sond kosmicznych na Google+