Mars Climate Orbiter

Sonda Mars Climate Orbiter

Nazwa: Mars Climate Orbiter
Inne nazwy: Mars Surveyor 98 Orbiter
Data startu: 11 grudnia 1998
Masa startowa: 629 kg
Rakieta nośna: Delta II (7425)
Koszt: ~ 131 mln USD

Cel misji

Głównym zadaniem orbitera było monitorowanie marsjańskiej pogody oraz warunków atmosferycznych, dokumentowanie zmian zachodzących na powierzchni Marsa wskutek działalności wiatrów i innych czynników atmosferycznych, sporządzanie profili temperaturowych atmosfery, monitorowanie zawartości pary wodnej i pyłu w atmosferze oraz poszukiwanie dowodów zmian klimatu. Mars Climate Orbiter miał również służyć jako przekaźnik radiowy dla Mars Polar Lander oraz przyszłych lądowników NASA i ESA. Orbiter został zniszczony w trakcie manewru wejścia na orbitę Marsa w wyniku popełnionego błędu nawigacyjnego. Orbiter wleciał w niższe warstwy atmosfery (na wysokość około 57 kilometrów), gdzie został zniszczony przez wysoką temperaturę oraz potężny opór aerodynamiczny.

Instrumenty naukowe

Sonda została wyposażona w dwa instrumenty naukowe: MARCI oraz PMIRR.

  • MARCI (Mars Climate Orbiter Color Imager) - instrument składał się z dwóch kamer: szerokokątnej oraz średniokątnej. Kamera szerokokątna miała pole widzenia 140°, została wyposażona w zestaw siedmiu filtrów widmowych i pozwalała na wykonywanie zdjęć powierzchni z rozdzielczością 7,2 kilometra na piksel. Kamera średniokątna miała pole widzenia 6°, została wyposażona w zestaw dziesięciu filtrów (zakres od 425 do 1000 nm) i pozwalała na wykonywanie zdjęć powierzchni z rozdzielczością 40 metrów na piksel.
  • PMIRR (Pressure Modulator Infrared Radiometer) - radiometr przystosowany do detekcji promieniowania emisyjnego (zarówno z atmosfery jak i z powierzchni planety) w zakresie światła widzialnego i termicznego promieniowania podczerwonego oraz pomiaru odbitego (od atmosfery i powierzchni) promieniowania słonecznego. Instrument wykorzystywał dziewięć pasm spektralnych: jedno szerokie pasmo dla promieniowania widzialnego i osiem węższych dla promieniowania podczerwonego z zakresu od 6 do 50 mikrometrów.

Historia
  • 11 grudnia 1998 - o godzinie 18:45:51 czasu uniwersalnego z platformy startowej LC-17A Cape Canaveral Air Station wystartowała rakieta nośna Delta II (wersja 7425) z Mars Climate Orbiter na pokładzie.
  • 26 grudnia 1998 - wykonano pierwszy (i największy) manewr korekty trajektorii sondy (TCM-1).
  • 4 marca 1999 - przeprowadzono drugi manewr korekty trajektorii TCM-2.
  • 25 lipca 1999 - przeprowadzono trzeci manewr korekty trajektorii TCM-3.
  • 15 września 1999 - przeprowadzono czwarty i ostatni manewr korekty trajektorii TCM-4.
  • 23 września 1999 - po 16 minutowej i 23 sekundowej pracy silnika, sonda miała wejść na eliptyczną orbitę wokółmarsjańską (o 9:17 czasu uniwersalnego). Po wykonaniu manewru sonda nie nawiązała już łączności z Ziemią.
  • 30 września 1999 - podano prawdopodobną przyczynę utraty sondy - błędy organizacyjne przy współpracy dwóch zespołów inżynierów: jeden z zespołów stosował angielskie jednostki miar i wag (funty, stopy itp.), podczas gdy drugi zespół używał jednostek metrycznych (gramy, metry, itp.). Nieporozumienie to doprowadziło do zejścia sondy z właściwej trajektorii i jej zniszczenia w dolnych warstwach atmosfery Marsa.
Linki zewnętrzne

[1] Mars Climate Orbiter Official Website - Informacje o misji sondy na stronie JPL.

Wyszukaj

Znajdziesz mnie tu...

Misje sond kosmicznych na YouTubeMisje sond kosmicznych na InstagramieMisje sond kosmicznych na FacebookuMisje sond kosmicznych na TwitterzeMisje sond kosmicznych na Google+