Mars Global Surveyor

Sonda Mars Global Surveyor

Nazwa: Mars Global Surveyor
Data startu: 7 listopada 1996
Masa startowa: 1031 kg
Rakieta nośna: Delta II (7925)
Koszt: ~ 219 mln USD

Cel misji

Mars Global Surveyor był zastępcą utraconej sondy Mars Observer. Celem misji było: (1) sfotografowanie powierzchni Marsa z dużą rozdzielczością, (2) badanie jego topografii oraz pola grawitacyjnego, (3) określenie roli wody i pyłu na powierzchni oraz w atmosferze Marsa, (4) scharakteryzowanie marsjańskiej pogody oraz panującego klimatu, (5) zbadanie składu powierzchni oraz atmosfery, (6) wykrycie i zbadanie ewolucji marsjańskiego pola magnetycznego.

Instrumenty naukowe

Mars Global Surveyor został wyposażony w cztery instrumenty naukowe MOC, TES, MOLA i MAG/ER. Eksperyment RS realizowany był za pomocą systemu komunikacyjnego sondy. Eksperyment technologiczny MR realizowany był za pomocą specjalnej anteny.

 • MOC (Mars Orbiter Camera) - przyrząd składa się z trzech kamer: dwóch szerokokątnych i jednej wąskokątnej. Kamera wąskokątna została wyposażona w teleskop o aperaturze 35 cm, ogniskowej 3500 mm (f/10) i polu widzenia 0,4°. Detektorami są dwa układy CCD (o matrycy 2048 x 1 pikseli), pracujące w zakresie spektralnym 500-900 nm. Jedna z kamer szerokokątnych została wyposażona w optykę o długości ogniskowej 11,4 mm (f/6,3) i została przystosowana do pracy w zakresie widmowym 400-450 nm. Druga z kamer została wyposażona w optykę o długości ogniskowej 11 mm (f/6,4) i została przystosowana do pracy w zakresie widmowym 575-625 nm. Obydwie kamery mają pole widzenia równe 140° oraz zostały wyposażone w dwa detektory CCD o matrycy 3456 x 1 pikseli.
 • TES (Thermal Emission Spectrometer) - spektrometr promieniowania termicznego. Instrument składał się z trzech przyrządów: spektrometra, bolometra i albedometra. Spektrometr pracował w 143 przedziałach widmowych pokrywających zakres spektralny od 6,25 do 50 µm. Bolometr mierzył promieniowanie termiczne w zakresie od 4,5 do 100 µm. Albedometr mierzył odbite światło słoneczne w zakresie widmowym od 0,3 do 2,7 µm. Detektorami wszystkich trzech przyrządów były trzy układy piroelektryczne o matrycach 2 x 3 piksele.
 • MOLA (Mars Orbiter Laser Altimeter) - wysokościomierz laserowy. Przyrząd składał się z nadajnika wiązki laserowej (laser Nd:YAG) nadającego z częstotliwością 10 impulsów na sekundę oraz odbiornika powracających sygnałów (50 centymetrowy teleskop wyposażony w krzemową fotodiodę lawinową). Rozdzielczość pionowa wynosiła 2 metry (lokalnie) lub 30 metrów (globalnie), rozdzielczość pozioma wynosiła 160 metrów.
 • MAG/ER (Magnetometer/Electron Reflectometer) - instrument składał się z dwóch przyrządów: magnetometru i reflektometra elektronów. Magnetometr składał się z dwóch trójosiowych układów magnetometrów typu fluxgate, przeznaczonych do pomiaru natężenia pola magnetycznego w zakresie +/- 65 536 nT. Reflektomer elektronów był analizatorem elektrostatycznym o polu widzenia 360 na 14°, przystosowanym do pomiaru energii elektronów w zakresie od 1 eV do 10 keV.
 • RS (Radio Science Investigations) - w eksperymencie wykorzystywano system komunikacyjny sondy. Częstotliwość nadawanego sygnału radiowego (8417,716 MHz i 8416,368 MHz) była dodatkowo stabilizowana przez oscylator ultrastabilny. Zmiany częstotliwości oraz innych parametrów sygnału nośnego odbieranego na Ziemi posłużyły do opracowania mapy pola grawitacyjnego Marsa oraz do zmierzenia ciśnienia i temperatury atmosfery w rejonie polarnym.
 • MR (Mars Relay Communications Experiment) - eksperyment składał się ze specjalne anteny służącej do nadawania i odbierania sygnałów radiowych z lądowników i łazików operujących na powierzchni Marsa. Częstotliwość nadawania sygnałów do lądowników wynosiła 437,1 MHz, natomiast odbierania 401,5 i 405,6 MHz. Odebrane dane były zapisywane w pamięci, a następnie przekazywane na Ziemię.

Historia
 • 7 listopada 1996 - o 17:00:50 czasu uniwersalnego z Przylądka Canaveral wystartowała rakieta Delta II (wersja 7925) z sondą Mars Global Surveyor na pokładzie.
 • 21 listopada 1996 - o godzinie 16:00 czasu uniwersalnego rozpoczął się 58 sekundowy manewr korekty trajektorii TCM-1 (zmiana prędkości o 27 m/s).
 • 20 marca 1997 - o godzinie 18:00 czasu uniwersalnego rozpoczął się 6-sekundowy manewr korekty trajektorii TCM-2 (zmiana prędkości o 3,87 m/s).
 • 10 kwietnia 1997 - zadecydowano o pominięciu manewru TCM-3, który miał być wykonany 21 kwietnia (wymagana zmiana prędkości 40 mm/s).
 • 25 sierpnia 1997 - o godzinie 17:30 czasu uniwersalnego rozpoczął się 12-sekundowy manewr korekty trajektorii TCM-4 (zmiana prędkości o 0,29 m/s).
 • 12 września 1997 - o 1:17 czasu uniwersalnego sonda weszła na orbitę Marsa (262 na 54 026 kilometrów).
 • 2 października 2006 - w wyniku błędnej reorientacji baterii słonecznych, o 23:45 czasu uniwersalnego utracono kontakt z sondą.
 • 13 kwietnia 2007 - ogłoszono raport o prawdopodobnej przyczynie utraty sondy.
Linki zewnętrzne

[1] Mars Global Surveyor - Informacje o misji sondy na stronie JPL.
[2] Mars Global Surveyor - Informacje o misji sondy na stronie NASA.

Wyszukaj

Znajdziesz mnie tu...

Misje sond kosmicznych na YouTubeMisje sond kosmicznych na InstagramieMisje sond kosmicznych na FacebookuMisje sond kosmicznych na TwitterzeMisje sond kosmicznych na Google+