Mars Pathfinder

Sonda Mars Pathfinder

Nazwa: Mars Pathfinder
Inne nazwy: MESUR Pathfinder
Data startu: 4 grudnia 1996
Masa startowa: 890 kg
Rakieta nośna: Delta II (7925)
Koszt: ~ 280 mln USD

Cel misji

Misja Mars Pathfinder była drugą zrealizowaną misją programu Discovery. Składała się ze stacjonarnego lądownika Mars Pathfinder oraz pierwszego łazika marsjańskiego Sojourner. Głównym celem misji było zademonstrowanie możliwości taniego lądowania i badania powierzchni marsjańskiej. W ramach eksperymentów inżynieryjnych przeprowadzono następujące testy: komunikacji łazik-lądownik, lądownik-Ziemia; testy kamer i czujników oraz testy manewrowości łazika na powierzchni Marsa. Do celów naukowych należały: badania atmosfery w trakcie lądowania, fotografowanie powierzchni marsjańskiej (różne procesy eoliczne oraz zmiany sezonowe), obserwacja nieba (zwłaszcza obłoków marsjańskich, Słońca, Fobosa, Dejmosa), badanie składu skał i gleby oraz ich właściwości fizycznych, obserwacje meteorologiczne.

Instrumenty naukowe lądownika Pahfinder

Mars Pathfinder został wyposażony w pięć instrumentów naukowych: IMP, ASI/MET, WSI, MPI oraz RSCM.

 • IMP (Imager for Mars Pathfinder) - kamera lądownika wyposażona w układ stereograficzny. Każda z dwóch ścieżek optycznych została wyposażona w zestaw dwunastu filtrów, układu luster, soczewek i pryzmatów, które skupiają światło na matrycy detektora. Detektorem kamery jest układ dwóch matryc CCD (każda wymiarze 256 na 256 pikseli). Spektralny zakres pracy kamery mieści się w granicach od 440 do 1000 nanometrów.
 • ASI/MET (Atmospheric Structure Instrument/Meteorology Package) - zestaw przyrządów do badania struktury atmosfery Marsa oraz jego meteorologii. W skład zestawu wchodziły akcelerometry, czujniki temperatury, ciśnienia oraz wiatru. Zestaw akcelerometrów miał maksymalną dokładność pomiaru wynoszącą 20 µm/s². Dokładność pomiaru ciśnienia wynosiła 0,25 mikrobara, a temperatury 0,01 K.
 • WSI (Wind Sock Investigation) - eksperyment określający siłę i kierunek wiatru. Przyrząd składał się z trzech wiatrowskazów umieszczonych na różnych wysokościach 1-metrowego masztu. Wiatrowskazy były fotografowane przez kamerę IMP i z ich orientacji i wychylenia określano kierunek i siłę wiatru.
 • MPI (Magnetic Properties Investigation) - przyrząd składał się z zestawu magnesów o różnym natężeniu pola magnetycznego. Magnesy były fotografowane kamerą IMP przez zestaw dziewięciu filtrów. Celem eksperymentu było poznanie właściwości magnetycznych oraz mineralogii cząstek pyłu marsjańskiego.
 • RSCM (Radio Science: Celestial Mechanics) - eksperyment wykorzystujący system radiowy lądownika oraz anteny odbiorcze na Ziemi. Bezpośrednie transmisje z lądownika służyły do precyzyjnych pomiarów odległości oraz efektu Dopplera. W ten sposób uzyskiwano informacje o wzajemnym położeniu orbitalnym tych dwóch oraz o rotacji Marsa (zwłaszcza o precesji i nutacji jego osi obrotu).

Instrumenty naukowe łazika Sojourner

 • Trzy kamery MFEX.
 • APXS (Alpha Proton X-ray Spectrometer).
 • WAE (Wheel Abrasion Experiment).
 • MAE (Materials Adherrence Experiment).

Historia
 • 4 grudnia 1996 roku - o godzinie 6:58:00 czasu uniwersalnego, z Cape Canaveral wystartowała rakieta nośna Delta II (wersja 7925) z sondą Mars Pathfinder na pokładzie.
 • 10 stycznia 1997 roku - przeprowadzono pierwszy manewr korekty trajektorii TCM-1.
 • 3 lutego 1997 roku - przeprowadzono drugi manewr korekty trajektorii TCM-2.
 • 6 maja 1997 roku - przeprowadzono trzeci manewr korekty trajektorii TCM-3.
 • 25 czerwca 1997 roku - przeprowadzono czwarty i ostatni manewr korekty trajektorii TCM-4.
 • 4 lipca 1997 roku (Sol 1) - o godzinie 16:56:55 czasu uniwersalnego, lądownik (otoczony poduszkami powietrznymi) po raz pierwszy dotknął powierzchni Marsa. Mars Pathfinder zatrzymał się około 2,5 minuty później, w miejscu o współrzędnych 19,33 °N i 33,55 °W (rejon Ares Vallis).
 • 6 lipca 1997 roku (Sol 3) - o godzinie 5:40 czasu uniwersalnego, łazik Sojourner zjechał z rampy na powierzchnię Marsa.
 • 27 września 1997 roku (Sol 83) - o godzinie 10:23 czasu uniwersalnego, z nieznanych przyczyn utracono łączność z lądownikiem.
Linki zewnętrzne

[1] Mars Pathfinder and Sojourner - Informacje o misji sondy na stronie NASA.
[2] Mars Pathfinder Mission - Informacje o misji sondy na stronie JPL.

Wyszukaj

Znajdziesz mnie tu...

Misje sond kosmicznych na YouTubeMisje sond kosmicznych na InstagramieMisje sond kosmicznych na FacebookuMisje sond kosmicznych na TwitterzeMisje sond kosmicznych na Google+