Mars Polar Lander

Sonda Mars Polar Lander

Nazwa: Mars Polar Lander
Inne nazwy: Mars Surveyor '98 Lander
Data startu: 3 stycznia 1999
Masa startowa: 583 kg
Rakieta nośna: Delta II (7425)
Koszt: ~ 166 mln USD

Cel misji

Mars Polar Lander miał wylądować w rejonie polarnym, niecałe 1000 kilometrów od bieguna południowego Marsa, w pobliżu krawędzi czapy polarnej (złożonej głównie z dwutlenku węgla). Celem było wykonanie pomiarów meteorologicznych, w tym: temperatury, ciśnienia, wilgotności, siły i kierunku wiatru, obserwacja ewolucji pokrywy szronu i powierzchniowego lodu, pomiary mgieł i aerozoli (kryształki lodu i pyłu); przeprowadzenie analiz próbek gruntu (poszukiwanie wody, lodu, hydratów i innych minerałów), wykonanie odkrywki gruntu (poszukiwanie sezonowego układu warstw); sfotografowanie najbliższej okolicy (poszukiwanie dowodów zachodzenia zmian klimatycznych oraz sezonowych); multispektralne badanie regolitu w celu określenia typu gleby i składu. Lądowanie nastąpiło 3 grudnia 1999 roku, ale Mars Polar Lander nigdy nie nawiązał łączności z Ziemią.

Historia
  • 3 stycznia 1999 - o godzinie 20:21:10 czasu uniwersalnego, wystartowała rakieta Delta II (wersja 7425) z sondą Mars Polar Lander na pokładzie.
  • 21 stycznia 1999 - wykonano pierwszy manewr korekty trajektorii TCM-1.
  • 15 marca 1999 - wykonano drugi manewr korekty trajektorii TCM-2.
  • 1 września 1999 - wykonano trzeci manewr korekty trajektorii TCM-3.
  • 30 października 1999 - wykonano czwarty manewr korekty trajektorii TCM-4.
  • 30 listopada 1999 - wykonano piąty manewr korekty trajektorii TCM-5.
  • 3 grudnia 1999 - około 20:15 czasu uniwersalnego Mars Polar Lander miał wylądować na powierzchni Czerwonej Planety - czas niepotwierdzony z powodu braku kontaktu z lądownikiem.
Linki zewnętrzne

[1] Mars Polar Lander Offcial Website - Informacje o misji sondy na stronie JPL.

Wyszukaj

Znajdziesz mnie tu...

Misje sond kosmicznych na YouTubeMisje sond kosmicznych na InstagramieMisje sond kosmicznych na FacebookuMisje sond kosmicznych na TwitterzeMisje sond kosmicznych na Google+